Klaagliederen 4: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

6 mei 2023

  • huidigvorige 15:566 mei 2023 15:56Kees Langeveld overleg bijdragenk 6.781 bytes −1 Geen bewerkingssamenvatting
  • huidigvorige 15:566 mei 2023 15:56Kees Langeveld overleg bijdragen 6.782 bytes +6.782 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelhoofdstukcommentaar|Bijbelboektitel=Klaagliederen|Bijbelboekpagina=Klaagliederen |Bijbelboek=Klaagliederen|Aantalhoofdstukken=5|Aantalverzen=22}} == Samenvatting == 1-12 Jeremia beschrijft het treurig lot van het belegerd en gevallen Sion. 13-16 Haar ondergang is te wijten aan de zonden van profeten en priesters, die het bloed van rechtvaardigen vergoten hebben en nu gevlucht zijnde. 17-20 Opnieuw herdenkt hij, hoe hij en zijn volksgenoten werden verv...' Label: Visuele tekstverwerker