Leeuw

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De leeuw (Eng. lion; Fr. lion; Du. Löwe) is een groot, katachtig roofdier. "de machtige onder de dieren" (Spr. 30:30).

Lion waiting in Namibia.jpg Okonjima Lioness edited.jpg

Foto's: Leeuw (mannetje, links) en leeuwin (wijfje, rechts)

Er zijn verschillende Hebreeuwse woorden in het Oude Testament die door ‘leeuw’ zijn vertaald. Daarvan is de belangrijkste ari, van een werkwoord dat 'scheuren' betekent.

De leeuw is verklaard als "de machtige onder de dieren".

Spr 30:30 een leeuw, de machtige onder de dieren, voor niemand maakt hij rechtsomkeert, (HSV)

Dit bewijst dat de leeuw kan worden genomen als een symbool van 'kracht'. Hij dient als een zinnebeeld van macht en heerschappij. Onder dat beeld wordt de Heer Jezus voorgesteld als de leeuw uit de stam van Juda (Opb. 5:5), waaraan het denkbeeld van koninklijke heerschappij is verbonden, want Juda houdt de scepter (Gen. 49:10). De apostel Johannes schrijft:

Opb 5:4 En ik weende zeer, omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. Opb 5:5 En een van de oudsten zei tot mij: Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen. Opb 5:6  En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het midden van oudsten een Lam staan als geslacht;...  (TELOS) 

Man spring in leeuwenverblijf

"In de dierentuin van Barcelona is een man in het leeuwenverblijf gesprongen. De leeuwen vielen hem aan en hij raakte zwaargewond.

De Spanjaard werd uiteindelijk met behulp van de brandweer bevrijd. Brandweermannen spoten water naar de leeuwen en hielden de dieren op die manier op afstand. Medewerkers van de dierentuin konden de man toen uit het verblijf halen."

Bron: NOS.nl, nieuwsbericht 7 dec. 2014


Ge 49:9 Juda is een leeuwenwelp; van [je] prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan?  Ge 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.  (HSV)

Satan, de ‘sterke’ genoemd (Mt. 12:26), heeft ook een koninkrijk. Hij is als een 'leeuw' die zoekt wie hij kan verslinden.

1Pe 5:8  Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. (Telos)

Hij wordt vergeleken met een 'brullende leeuw,' want hij is als dat dier, dat brult als het zeker is van zijn prooi, vgl. Am. 3:4.

Am 3:4 Zal een leeuw brullen in het woud, als hij geen roof heeft? Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen, tenzij dat hij [wat] gevangen hebbe? (SV)

Simson verscheurt een leeuw.

De richter Simson verscheurde een leeuw die op hem afkwam. Later vond hij in het karkas bijenhoning waaraaan hij zich te goed deed. Het voorval verzinnebeeldt de overwinning van Christus over de satan, met zoetsmakende gevolgen voor de gelovigen. Jonge leeuwen vertrouwen op hun kracht en zijn moedig. Een rechtvaardige heeft het zelfvertrouwen als een jonge leeuw.

Spr 28:1 Goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is, maar een rechtvaardige heeft [zelf] vertrouwen als een jonge leeuw. (HSV)

Koning Salomo had beelden van leeuwen bij zijn troon. Daniël werd in een kuil vol hongerige leeuwen geworpen, maar God bewaarde hem en hij kwam er ongedeerd uit. Koning Nebukadnezar beleed naderhand Gods macht:

Da 6:27 (6:28) Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. (HSV)

'Klauwen', letterlijk: 'handen'.

De schrijver van Ps. 22 vertolkte het lijden van de Heer Jezus, waar hij van zijn tegenstanders zegt:

Ps 22:13 Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, [als] een verscheurende en brullende leeuw.  (...) Ps 22:21 Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. (SV)

God weet Zijn dienaren zelfs uit de muil van de leeuw te verlossen.

Israël wordt onder Gods zegen tot een overwinnende leeuw. Bileam profeteerde van Israël door Gods ingeving:

Nu 23:24 Zie, een volk, dat als een leeuwin opstaat, en als een leeuw zich verheft, die zich niet neerlegt, eer hij buit gegeten en bloed van gevallenen gedronken heeft. (NBG51)

Nu 24:9 Hij kromt zich, en legt zich neder als een leeuw, en als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? Gezegend, die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt! (NBG51)

Gods troon. In het midden van Gods troon en daarbij (Opb. 4:3v) is een levend wezen dat een leeuw gelijk is.

Opb 4:3  ... en rondom de troon was een regenboog, van aanzien een smaragd gelijk; (...)  Opb 4:6  En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden van de troon en rond de troon vier levende wezens, vol ogen van voren en van achteren.  Opb 4:7  En het eerste levende wezen was een leeuw gelijk, en het tweede levende wezen een kalf gelijk, en het derde levende wezen had het gezicht als van een mens, en het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. (Telos)

Vrederijk. In het toekomstige vrederijk van Christus is zal een jonge leeuw vreedzaam bij vee zijn; een leeuw zal stro eten als een rund.

Jes 11:6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest [vee] zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. (HSV)

Jes 65:25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang - zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.  (HSV)

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Lion. Hieruit is op 13 juni 2014 tekst genomen, vertaald en verwerkt.