Leverschouw

Uit Christipedia

De leverschouw of het leverschouwen is het bezien en interpreteren van de lever van geslachte offerdieren, waarbij men let op de eigenaardigheden van de lever. Op grond van de verschillende lijnen en groeven die men daarbij vaststelde, leidde men de wil van de goden af en voorspelde men toekomstige dingen. Het is een vorm van waarzeggerij, bedoeld om te weten wat men heeft te doen heeft of na te laten. Leverschouw werd bij de Babyloniërs zeer veel toegepast.[1]

Model van een schapenlever, het levermodel van Piacenza, viscerale zijde. Circa 100 v.C. Replica.

Een geval van leverschouw wordt in Ezech. 21 genoemd. De koning van Babel, Nebukadnezar, zal de lever bezien of te weten welke weg hij moet inslaan en daarmee welke stad, Jeruzalem of Rabba, hij het eerst moet innemen.

Ezechiël 21: 21 Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan de kop van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken; hij zal pijlen schudden, hij zal de terafim vragen, hij zal de lever bezien.

In Anatolië en Mesopotamië (Akkad en Babylonië) is een groot aantal aardewerken modellen van lever gevonden. Ook in de Griekse en Romeinse wereld werden levers van offerdieren 'geraadpleegd'. De afbeelding toont een levermodel dat de Etrusken, een volk dat leefde op het Italiaanse schiereiland, gebruikten.

Meer informatie

Haruspex_(ziener), op: nl.wikipedia.org.

Bronnen

Oosthoek's geillustreerde encyclopaedie (Utrecht: A. Oosthoek, 1916-1925) s.v. Leverschouw.

Levermodel van Piacenza, op: nl.wikipedia.org. Geraadpleegd op 30 nov. 2023.

Voetnoot

  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar op Ezech. 21:21.