Migron

Uit Christipedia

Migron verwijst in de Bijbel naar twee steden:

1. een stad tussen Ajath (oftewel Ai) en Michmas gelegen, Jes. 10: 28. De precieze ligging is onduidelijk[1].

Ligging van Ai en Michmas in vak 3B. Tussen Ai en Michmas lag Migron.

2. een plaats aan het einde van de stad Gibea. Sommigen vereenzelvigen deze plaats met de eerstgenoemde[1].

Meer informatie

Michmas / Geba, Bibelwissenschaft.de

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Migron' is op 26 dec. 2019 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Michmas / Geba, Bibelwissenschaft.de