Mohammed

Uit Christipedia

Mohammed (ca. 570 — 632) is de profeet van Allah, de stichter van de Islam.

Mohammed werd rond het jaar 570 n.C. in Mekka op het Arabische schiereiland geboren.

Hij zou kennis hebben gemaakt met de engel Gabriel, die hem vertelde wat hij moest opschrijven. Mohammed deed dit heel trouw en zo ontstaat de Koran, het heilige boek van de Islam. Gabriel verscheen aan hem in de maand van de ramadan in het jaar 610. In 611 werd hij door Allah als profeet geroepen. Vanaf 612 ging Mohammed rondtrekken als profeet, die het monotheïsme verkondigt.

In 622 vluchtte Mohammed naar Medina (Yathrib), waar hij later ook opperbevelhebber van het leger werd. In 624 ontstond er een strijd tussen Medina en Mekka. In 627 stuurde Mekka een leger om de moslims uit te roeien. Deze opzet mislukte en omringende steden gingen de kracht van Mohammed erkennen. Hierna breidde de islam zich door oorlog verder uit.

Gedurende 22 of 23 jaar zou Mohammed openbaringen via de engel Djibriel ontvangen. Moslims beschouwen Mohammed als de laatste profeet en boodschapper, die de uiteindelijke openbaring van God, de Koran, heeft ontvangen.

Hij stierf in 632 in Medina.

Mohammed is en moet voor alle moslims het hoogste voorbeeld zijn (Koran 33:21).

Meer informatie

I Ishaq (auteur), General A Guillaume (Vertaler), The Life of Muhammad. Oxford University Press, USA, 30 september 1967. Pagina's: 860 pagina's. Standaardwerk over het leven van Mohammed[1]. Ibn Ishaq's سيرة رسول الل (Biography of the Messenger of Allah) is verloren gegaan, maar er is een versie met aantekeningen door Ibn Hisham en deze versie heeft Alfred Guillaume (1888-1966) gebruikt om zijn boek "The Life of Muhammad" te schrijven.

Bron

Enige tekst van het artikel Islam is overgenomen en onder wijziging verwerkt op 22 maart 2021.

Voetnoot

  1. Het boek wordt getoond door Hatun Tash, een christelijke apologeet en directrice van DCCI Ministraties in : Arab Muslim Girl met Jesus :: Lovely Testimony. Youtube.com: strongtower27, 20 nov. 2020. Vanaf 30 min. 46 sec.