Nederlandse Geloofsbelijdenis

Uit Christipedia

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), ook Confessio Belgica geheten, is een door Guido de Brès in 1561 opgestelde protestantse geloofsbelijdenis. Deze belijdenis is één van de Drie Formulieren van Enigheid.

De NGB is allereerst in 't Frans in 1561 door Guido de Bres opgesteld, in overleg met Saravia, later professor te Leiden, en Hermannus Moded, later predikant te Utrecht. Ze verscheen met voorweten en instemming o. a. van Petrus Dathenus, Caspar van der Heiden en Johannes Taffijn.

Guido de Bres maakte gebruik van de Confessio Gallicana, die opgesteld was onder de invloed van Calvijn. De Franse Geloofsbelijdenis is niet gehéél gevolgd: de Franse is soms breed, waar de Nederlandse beknopt is; ook telt de Franse 40 en de Nederlandse 37 Artikelen.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is in 1562 in 't Nederlands gedrukt en met een brief aan koning Filips II aangeboden, opdat hij zou kunnen zien hoezeer de Gereformeerden door de Roomsen belasterd werden.

Door de Synode van Antwerpen (1566) is deze Belijdenis nagezien, hier en daar bekort en aanvaard.

Bronnen

A.G. de Honig, 'Confessie', in: Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk (Kampen: Kok, 1925-1931). Hieruit is tekst genomen.