Nof

Uit Christipedia

Nof, Nopf, Moph of Moff, is een andere naam van Memphis (of Memfis), een vroegere hoofdstad van Egypte. Onder de naam van Memphis is zij meer bekend.

Naam. De Hebreeuwse naam is נף, Noph (Jes. 19:13). De naam betekent "toonbaarheid"[1]. Het strongnummer is H5297. De plaatsnaam komt 7x voor in het Oude Testament: Jes. 19:13; Jer. 2:16; 44:1; 46:14, 19; Ezech. 30:13, 16. De andere Hebreeuwse naam is Moff (Hos. 9:6).

Nof was een zeer oude, en na de val van de stad Thebe de eerste stad van Egypte, in het noordelijk gedeelte van dit land, door de Menes, de eerste koning van het oude Egypte (ca. 3100-3000 v.C.) gesticht. Zij is op het engst van het Nijldal gelegen, en wel aan de westzijde daarvan.

Ligging van Nof (Memfis)

Daar zij zeer uitgestrekt en door allerlei gebouwen, waaronder de piramiden en paleizen, prachtig versierd was, kozen de Egyptische vorsten haar tot rijkszetel.

Jozef kwam tot Farao (Gen. 41:14), die toen waarschijnlijk te Nof (Memphis) woonde. Daar was ook zeker Pótifar woonachtig, in wiens huis zich de gevangenis bevond waaruit Jozef werd opgehaald.

Ligging van Nof, waar Jozef zetelde, en van Gosen, waar het huis van Israël ging wonen.

In de Derde Tussenperiode van de Egyptische geschiedenis (ca. 1070 - 712 v.C.) liet de koningen Amenemope en Osorkon I tempels bouwen in Nof. Siamun, een farao van de 21 dynastie, liet een nieuwe tempel ontwerpen voor Amon in Nof met zes stenen pilaren met zijn koninklijke naam erop. Zijn laatste daad was het inwilligen van verschillende verzoeken van de priesters van Ptah te Nof.

In 750 v.Chr. verovert de Koesjitische koning Piye de stad Nof. Zijn opvolger Shabaka liet enkele gebouwen bouwen in Nof en resideerde er ook.

In 'de last van Egypte' zegt de profeet Jesaja:

Jes 19:13  De vorsten van Zoan gedragen zich als dwazen, de vorsten van Nof zijn bedrogen; zij die de hoeksteen zijn van hun stammen, doen Egypte dwalen. (HSV)

Tijdens de 25e dynastie (712 - 664 v.C.) werd er in het Oude Egypte een hardloopwedstrijd van 50 kilometer gehouden van Nof naar de Fajoem-oase en terug.

Nof werd ingenomen door de Assyriërs toen Koesjitische koning Taharqa (ca. 690 - 664 v.Chr., uit de 25e dynastie) in Egypte regeerde. Zij dwongen hem om naar het zuiden uit te wijken.

Nof werd na de verwoesting van Thebe in 663/661 v.C. opnieuw de voornaamste stad van Egypte.

De Perzische koning Darius I liet zijn naam na in tempels van Nof.

Toen Alexander de Grote Alexandrië gebouwd had (2e helft van de 4e eeuw v.C.), verviel zij allengs. Thans zijn slechts bouwvallen overig.

Meer informatie

Memphis (Egypte) op nl.wikipedia.org

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Noph' is op 3 mei 2020 onder wijziging verwerkt.

Memphis, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 3 mei 2020.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.