Overjordaanse

Uit Christipedia

Het Overjordaanse is het land ten oosten van de Jordaan, ten opzichte van Judea ligt het over de rivier de Jordaan.

In de dagen van Jezus was daar een landschap genaamd Perea, dat door Mattheüs wordt aangeduid met 'het Overjordaanse'.

Mt 4:25  En vele menigten volgden Hem van Galilea, Dekapolis, Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse. (Telos)

Dit was deels het vroegere gebied van de stammen Gad en Ruben.