Paarse Vrijdag

Uit Christipedia

Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren. docenten en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders (lhbt). In Nederland wordt de dag sinds 2010 jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van december. Scholen die meedoen roepen de ouders op hun kinderen iets paars te laten aantrekken.

Een voorbeeld van zo'n oproep:

"Sinds een aantal jaren wordt er op een groot aantal scholen op de tweede vrijdag van december Paarse Vrijdag gevierd. Dit jaar is dat op vrijdag 9 december a.s. Paarse Vrijdag is de dag dat iedereen zich solidair toont ten opzichte van diverse sekse-‚ gender- en seksuele identiteiten door iets paars te dragen, bijvoorbeeld paarse kleding.  Wij doen hier als school ook aan mee. Door mee te doen aan Paarse Vrijdag voeren wij een actie voor een veilige school, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt. Dit geldt voor al onze leerlingen, docenten en personeel.  Wij zouden het heel mooi vinden als onze school vrijdag 9 december volledig paars kleurt. Daarom willen we u vriendelijk vragen om uw kind(eren) erop te wijzen vrijdag iets paars aan te trekken." — Uit een brief dd. 8 dec. 2022 van een school aan de ouders[1].

De dag wordt georganiseerd door het netwerk van Gender & Sexuality Alliances (GSA) van lhbti-belangenorganisatie COC.

Kleur. De kleur paars is ontleend aan de paarse baan van de regenboogvlag van de homobeweging. De kleur symboliseert karakter, in het Engels 'spirit'. In Noord-Amerika heet de onderhavige dag Spirit Day.

Reden. Paarse Vrijdag wordt georganiseerd omdat scholen in Nederland nog vaak geen veilige plek voor lhbti-jongeren zijn. De helft van alle middelbare scholieren heeft (anno 2014) moeite met openlijke uitingen van homoseksualiteit. Lhbti-jongeren vinden (anno 2015) school minder leuk, ze spijbelen vaker, ze vinden de onderlinge sfeer in de klas (en hun eigen plaats hierin) minder goed, ze hebben een minder goede band met hun docenten en 51% van hen die uit de kast zijn, zijn het afgelopen jaar gepest of hebben te maken gehad met negatieve reacties op hun seksuele voorkeur. Het aantal lhbti-jongeren in Nederland dat weleens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt (anno 2015) bijna vijfmaal hoger dan onder andere jongeren.

Paarse Vrijdag op een middelbare school in Baarn (2013).
"Vandaag is het Paarse Vrijdag! Wij ondersteunen Paarse Vrijdag en zijn voor een  veilige en fijne samenleving voor iedereen!" — Twitterbericht dd. 9 dec. 2022 van CDA Amsterdam[2]

Oorsprong. Paarse Vrijdag ontstond naar het voorbeeld van Spirit Day in de Verenigde Staten, die in 2010 voor het eerst werd gehouden tegen het pesten van lhbt-jongeren. In de VS en Canada vindt deze dag sindsdien plaats op de derde donderdag van oktober.

Lesprogramma. In het lesprogramma wordt tijd ingeruimd voor het thema van Paarse Vrijdag. Op school wordt bijvoorbeeld een filmpje vertoond dat gaat over jezelf mogen zijn.[3]

Opdringen en belonen. Kinderen worden meer of minder gedwongen om met het paarse lesprogramma mee te doen.

"Zoon: Die #PaarseVrijdag is verplicht. Je moet gayfilms kijken en je moet een paars bandje om." — Twitterbericht dd. 9 dec. van een vader.[4]

Er zijn scholen waar kinderen beloond worden als ze iets paars aantrekken.

"Bij mijn zoons op school mocht je alleen gratis snoep pakken als je iets met een paarse kleur aanhad of een paars armbandje droeg. Voor zogenaamde inclusiviteit mag je best manipuleren.. #PaarseVrijdag."[5] — Twitterbericht dd. 9 dec. 2022 van een vader.
"Hèh — dit hoor ik dus net van de puber: Als je op Paarse Vrijdag (overmorgen) iets paars aantrekt naar school, verdien je een extra punt bij Maatschappijleer. Ik vind dit dus de reinste CHANTAGE. Mág dit zomaar?" — Twitterbericht dd. 7 dec. van een vader)[6]

Gevolg. Paarse Vrijdag draagt bij aan de acceptatie van homoseksueel en transgender gedrag. Kinderen gaan het normaal vinden, normale varianten van menselijk gedrag.

Tegenstand. Ofschoon Paarse Vrijdag op veel scholen ingang heeft gevonden, zijn er scholen die er niet aan meedoen en ouders die er moeite mee hebben.

"Bij mijn zoon op school zijn ze het #LGTBI gedram inmiddels spuugzat. Op #PaarseVrijdag wordt heel demonstratief géén paars gedragen. Verder is er de rest van het jaar niets aan de hand en kan iedereen zichzelf zijn." — Twitterbericht dd. 9 dec. 2022 van een vader.[7]

Sommige ouders houden hun kind die dag thuis.

"Paarse vrijdag ik had er echt nog nooit van gehoord totdat mijn zoontje gister uit school kwam en zei dat ze hierover morgen een spreekbeurt krijgen, ze in regenboog kleding naar school moeten en de hele dag gaan praten over homo en lesbisch zijn… mag ik hem ziek melden?" — Twitterbericht dd. 8 dec. 2022 van een moeder.[8]

De voorzitster van een feministische stichting hekelde in 2022 Paarse Vrijdag als "propaganda voor de trans levensstijl. Verwarrend voor kinderen die voorgelogen krijgen dat ze van geslacht zouden kunnen veranderen."[9]

Ontwikkeling

Eerst was Paarse Vrijdag vooral op middelbare scholen, maar er doen steeds meer basisscholen aan mee.

Ging het aanvankelijk vooral om homoseksualiteit, later is er op Paarse Vrijdag ook aandacht voor transgenders gekomen. Vergelijk de uitbreiding van de letterreeks LHB met T en I en Q.

Geschiedenis

2010. In de Verenigde Staten wordt op 20 oktober voor het eerst 'Spirit Day' gehouden, initiatief van een Canadese studente die haar solidariteit met homofiele jongeren wilde tonen, nadat er in de media aldaar veel aandacht was geweest voor zelfmoorden onder deze groep jongeren. Daarop wordt in Nederland voor het eerst Paarse Vrijdag gehouden. Hieraan doen 150 scholen.

2011. Het aantal scholen dat meedoet is verdubbeld: zo'n 300. Vanaf nu wordt op een deel van de scholen jaarlijks de Paarse Vrijdag Krant uitgegeven, met verdieping en educatieve inhoud rond seksuele en genderdiversiteit.

2012. Op 450 van de 680 middelbare scholen in Nederland wordt op Paarse Vrijdag opgeroepen om paars te dragen als uiting tegen homo- en transfobie. Er worden 120.000 paarse polsbandjes uitgedeeld en voorlichting- en/of promotiefilmpjes vertoond.

2013. In dit jaar doen 500 van de 680 middelbare scholen mee aan Paarse Vrijdag,

2014. Meer dan 500 van de ongeveer 700 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag.

2020. Zo'n 500 basisscholen doen mee.

2022. Paarse Vrijdag wordt gevierd op 3000 scholen, waarvan ruim 1700 basisscholen (bijna eenderde van de basisscholen) en 1000 middelbare scholen. Ook universiteiten doen mee.[3]

Beoordeling en raad

Op Paarse Vrijdag wordt beklemtoond dat je jezelf mag zijn. Maar wat is jezelf zijn? Je begeerten volgen? Droom je ervan rijk te worden? Is dan jezelf zijn een rijke zijn? Jezelf zijn is zijn zoals God je bedoeld heeft. Als je als jongen geboren bent, is jezelf zijn een jongen zijn. Het is verkeerd als een meisje als een jongen gaat leven, of, omgekeerd, als een jongen als een meisje gaat leven. Een meisje dat als jongen leeft aanvaardt zichzelf niet als meisje, ze is niet zichzelf, ze verloochent zichzelf op een ongezonde manier.

Paarse Vrijdag bevordert de aanvaarding en verbreiding van homoseksueel gedrag. Dat is niet goed. Een vrouw bijvoorbeeld is van nature, naar Gods scheppingsorde, aangelegd op een man. Een vrouw kan niet samenleven met een andere vrouw en er gemeenschap mee hebben zoals zij met een man samenleeft en met hem gemeenschap heeft.

Om zedenbederf te weren doen christelijke scholen er goed aan op een andere manier voor een veilige school te zorgen dan door Paarse Vrijdag. Kinderen moeten leren hoe ze met elkaar om moeten gaan: zonder iemand te pesten om lichaamsvorm, huidskleur of gevoel, hoe ze grenzen kunnen aangeven en wie ze kunnen vertrouwen en met wie ze niet moeten meegaan.

Kinderen met verkeerde denkbeelden en neigingen hebben hulp nodig. Wanneer kinderen wordt verteld dat ze van geslacht (gender) kunnen veranderen, dan wordt ze een valsheid voorgehouden. Hun beïnvloedbare zielen worden daardoor in de war gebracht. Dat moet worden voorkomen.

Ouders wier kinderen naar een school gaan die Paarse Vrijdag houdt, kunnen hun kinderen vragen wat ze gaan doen op Paarse Vrijdag. Ze kunnen vragen het lesmateriaal in te zien. Ze kunnen een tegenstem laten horen. Ze kunnen overwegen hun kind(eren) desnoods thuis te houden vanwege de zedelijk en geestelijk ongezonde schooldag.

Meer informatie

Paarse Vrijdag, op nl.wikipedia.org.

Hoe refoschool veilige plek kan zijn voor homoseksuele leerling, in: Reformatorisch Dagblad, 11 sept. 2021.

Zie ook

Bron

Paarse Vrijdag, op nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 8 dec. 2022.

Voetnoten