Patrobas

Uit Christipedia

Patrobas was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen daar.

Naam. De Griekse naam is πατροβας, Patrobas, een verkorte vorm van Patrobios, dit van πατήρ, patér (= vader) en βίος bíos (= leven). De naam betekent 'vaderlijk'[1] of, letterlijk genomen, 'waar vader leeft'[2]. De naam is ons bekend als naam van vrijgelatenen. In de Bijbel komt de naam alleen voor in Rom. 16:14.

Ro 16:14 Groet Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, en de broeders bij hen. (Telos)

Volgens de christelijke overlevering behoorde hij tot de 70 discipelen die de Heer Jezus eens uitzond. Uit de geschiedenis is een vrijgelatene van keizer Nero onder die naam bekend[3].

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament. Onderdeel van de Online Bible van Importantia Publishing.