Reformatorische Omroep

Uit Christipedia

Stichting Reformatorische Omroep (RO) maakt programma's voor de hele gereformeerde gezindte en zendt uit via het Internet. De Reformatorische Omroep maakt 24 uur per dag, 6 dagen per week programma’s en zendt uit via ReformatorischeOmroep.nl. Op zondag, gerespecteerd als de dag van de Heere, zendt de omroep niet uit. De omroep is opgericht op 1 maart 2005.

Wat de inhoud van de programmering betreft, de radioprogramma’s bestaan (anno 2010) voornamelijk uit geestelijke muziek, afgewisseld met het nieuws. Daarnaast zenden zij wekelijks beeldprogramma uit van concerten en bijeenkomsten.

De grondslag van de stichting is Gods onfeilbaar Woord, waarvan belijdenis wordt gedaan in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 2-7). Zij onderschrijft onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid en belijdt het absolute gezag van Gods Woord over alle terreinen van het leven en daarom mede over massacommunicatie en mediagebruik.

De stichting heeft zich ten doel gesteld Bijbels verantwoorde programmering aan te bieden. De stichting streeft haar doel na door het aanbieden van programmering via het Internet.

Wat de geldelijke middelen betreft, de RO ontvangt geen subsidie. In 2010 werd zij gesteund door ruim 9.000 donateurs, die ieder 2 euro per maand (fiscaal aftrekbaar) betalen.

Meer informatie

Website van de Reformatorische Omroep: http://www.reformatorischeomroep.nl/

Bronnen

Website van de Reformatorische Omroep: http://www.reformatorischeomroep.nl/

Elektronische nieuwsbrief van Refoplaza.nl dd. 19 nov. 2010