Romeinse Rijk/Provincies

Uit Christipedia

De Romeinse provincies waren de bestuurlijke eenheden in het Romeinse rijk. Dit was ingedeeld in provincies. Aan het hoofd van een provincie stond een gouverneur. Er waren twee soorten provincies: keizerlijke provincies bestuurd door een legaat of prefect en senatoriale provincies bestuurd door een proconsul. De apostel Paulus was afkomstig uit de keizerlijke provincie Cilicië (Lat. Cilicia). Judea was een Romeinse provincie.

De provincies waren op hun beurt onderverdeeld in districten. Een district werd bestuurd door een prefect of procurator.

In 14 na Chr. en 211 na Chr. kende het Romeinse rijk de volgende provincies met senatoriaal of keizerlijk bestuur, zie onderstaande tabel. Judea was een onbeduidende, derderangs provincie, een zelfstandig deel van de keizerlijke provincie Syrië, en komt in de onderstaande lijst niet voor. Uit de tabel blijkt dat de provincie Syria later is verdeeld in drieën. Het land Israël maakte in 211 n.C. deel uit van de provincie Syria Palaestina. Uit de tabel blijkt verder dat Syria in 14 n.C. 4 legioenen herbergde, het verdeelde Syria in 211 n.C. 2+2+1 = 5 legioenen.

Provincie 14 n.C. 211 n.C. Bestuur Legioenen

14 n.C.

Legioenen

211 n.C.

Achaea idem senatoriaal - -
Aegyptus idem keizerlijk 2 1
Africa idem senatoriaal 1 -
Alpes Cottiae idem keizerlijk - -
Alpes Maritimae idem keizerlijk - -
Alpes Poeninae idem keizerlijk - -
Arabia keizerlijk 1
Asia idem senatoriaal - -
Britannia Inferior keizerlijk 1
Britannia Superior keizerlijk 2
Cappadocia keizerlijk 2
Cilicia idem keizerlijk - -
Creta et Cyrenaica idem senatoriaal - -
Cyprus idem senatoriaal - -
Dalmatia idem keizerlijk 2 -
Epirus keizerlijk -
Galatia idem keizerlijk - -
Gallia Aquitania idem keizerlijk - -
Gallia Belgica idem keizerlijk - -
Gallia Lugdunensis idem keizerlijk - -
Gallia Narbonensis idem senatoriaal - -
Germania Inferior idem keizerlijk 4 2
Germania Superior idem keizerlijk 4 2
Hispania Baetica idem senatoriaal - -
Hispania Tarraconensis keizerlijk 1 -
Lycia et Pamphylia senatoriaal -
Lusitania idem keizerlijk - -
Macedonia idem senatoriaal - -
Mauretania Caesariensis keizerlijk -
Mauretania Tingitana keizerlijk -
Mesopotamia keizerlijk 2
Moesia keizerlijk 2
Moesia Inferior keizerlijk 2
Moesia Superior keizerlijk 2
Noricum idem keizerlijk - 1
Numidia keizerlijk 1
Pannonia keizerlijk 3
Pannonia Inferior keizerlijk 1
Pannonia Superior keizerlijk 3
Pontus et Bithynia idem senatoriaal - -
Raetia idem keizerlijk - 1
Sardinia et Corsica idem keizerlijk - -
Sicilia senatoriaal - -
Syria keizerlijk 4
Syria Coele keizerlijk 2
Syria Palaestina keizerlijk 2
Syria Phoenicia keizerlijk 1
Tres Daciae keizerlijk 2
Thracia idem keizerlijk - -

Cilicië. De apostel Paulus was afkomstig uit de provincie Cilicia (Ned.: Cilicië). Op de vraag van stadhouder Felix uit welke provincie hij was, antwoordde hij: Cilicië.

Hnd 23:34 Deze nu las de brief en vroeg uit welke provincie hij was, en toen hij vernam dat hij uit Cilicie was, (TELOS)

Judea. Jeruzalem lag in Judea, dat in 6 v.C. een zelfstandig deel van de provincie Syria werd en bestuurd werd door een prefect. De officiële hoofdstad van Judea werd de zeestad Caesarea. Hier zetelde de prefect. Jeruzalem bleef evenwel de nationale en godsdienstige hoofdstad.

Porcius Festus was procurator van Judea van 60 tot 62 na Chr. In Hand. 25:1 staat te lezen dat hij "in de provincie was aangekomen", namelijk in Judea.

Hnd 25:1 Toen Festus dan in de provincie was aangekomen, ging hij na drie dagen van Caesarea op naar Jeruzalem.

Na de Joodse opstand van Sjimon bar Kochba (132-135 n.C.) kwam aan de zelfstandige provincie Judea een einde. Het landschap werd in 135 ingelijfd bij de provincie Syrië en kreeg de naam Syria Palaestina kreeg.

Bronnen

Onder meer:

Jona Lendering, Provinces (Roman), artikel op Livius.org

Judea, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 27 juli 2018.

Meer informatie

Jona Lendering, Provinces (Roman), artikel op Livius.org