Samgar

Uit Christipedia

Samgar was een richter (rechter) in Israël die het volk verloste van de Filistijnen. Zijn optreden wordt vermeld in Richt. 3:31.

De naam Samgar (Engels: Shamgar) betekent "zwaard"[1] en wordt in twee Schriftplaatsen genoemd, Richt. 3:31; 5:6. Het Strongnummer is 08044.

Hij was de zoon van Anath.  Hij trad op na Ehud. Hij wordt als derde richter en/of verlosser van Israël genoemd na Othniël en Ehud. Hij is bekend door zijn moedig daad tegen de Philistijnen, van wie hij 600 mannen in een gevecht doodde , slechts gewapend met een stok, waarmee men de ossen voortdreef. (Zie Ossenstok).

Ri 3:31 Na hem nu was Samgar, een zoon van Anath, die sloeg de Filistijnen, zeshonderd man, met een ossenstok; alzo verloste hij ook Israël.(SV)
Meer is van deze man niet bekend.

De daad van Samgar is een oudtestamentische illustratie van het woord van de apostel Paulus: "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft." (Filip. 4:13).

Samgar wordt nog genoemd in het lied van de profetes Debora, die na hem Israël richtte. In haar woorden:
Ri 5:6 In de dagen van Samgar, den zoon van Anath, in de dagen van Jael, hielden de wegen op, en die op paden wandelden, gingen kromme wegen. (SV)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Samgar' is op 27 mei 2016 verwerkt.

Voetnoot

  1. Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) zegt dat de betekenis "wellicht" is: zwaard.