Schaapspoort

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 7 jun 2021 om 10:48 (→‎Meer weten)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De Schaapspoort was een poort in de noordelijke stadsmuur van Jeruzalem. Zij was ten noorden van de tempel en ten tijde van Nehemia aan de noordzijde van de stad. Zij werd de Schaapspoort genaamd, omdat de schapen tot de offerdienst geschikt, door deze poort de stad werden ingevoerd.

Het gebruik van de poort is misschien de reden geweest waarom de priesters ten tijde van Nehemia dit gedeelte van het werk der herbouwing van Jeruzalems muren op zich genomen hebben (Neh. 3:1).

Ne 3:1 Toen stonden Eljasib, de hogepriester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de Schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de Honderdtoren heiligden ze hem, tot aan de Hananeëltoren. (HSV)

De plaats van de Schaapspoort ten noorden van de tempel
Ne 12:39  En van boven de poort van Efraïm, en boven de Oude poort, en boven de Vispoort, en den toren Hananeel, en den toren Mea, tot aan de Schaapspoort, en zij bleven staan in de Gevangenpoort. (SV)

In de 19e eeuw nog dreven de Bedoeïnen door de latere (nabijgelegen) Stefanuspoort (zie kaart boven) hun schapen, die zij te verkopen hebben, in de stad.

De priesters heiligden de Schaapspoort, d.i. ze wijdden ze plechtig in, zodra zij met het bouwen gereed waren, en richtten haar deuren op; ja, zij heiligden ze tot aan de toren Mea (=honderd). Zij inwijdden ze als de eersteling van de verdere poorten en muren. De heiliging of inwijding van de gehelen stadsmuur volgde pas later, zoals in Neh. 12:27  vermeld wordt. Hier werd de bouw geheiligd.

Vanaf de Meatoren bouwden zij nog een goed gedeelte verder in noordelijke richting, tot aan de toren Hananeël, aan de noordkant van de stad.

In Jezus' dagen was er aan de Schaapspoort een vijver, genaamd Bethesda.

Joh 5:2  Nu is er in Jeruzalem aan de Schaapspoort een vijver, die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda, met vijf zuilengangen. (Telos)

Meer weten

Dato Steenhuis, Zij herbouwden de Schaapspoort, in: "Bode des Heils in Christus", jaargang 132 (1989).

Bron

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Neh. 3:1. Enige tekst hiervan is verwerkt op 15 april 2016.