Sea (maat)

Uit Christipedia
Meetinstrument met de inhoud van één sea.

De sea of seah is een oude Joodse inhoudsmaat voor droge waren, die gelijkstaat aan een derde van een efa, of bath. Daar de bath is vastgesteld op 22 liter, is 1 sea gelijk aan 7,33 liter of 7,33 dm3.

De Heer Jezus verwijst naar deze maat in een gelijkenis:

Mt 13:33  Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. (Telos)

Zie ook

Korenmaat

Bron

Sea (maat), op: nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is verwerkt op 24 jan. 2023.