Silas

Uit Christipedia

Silas (of Silvanus) was een voorganger onder de broeders te Jeruzalem (Hand. 15:22), een profeet en een medewerker van Paulus.

Silas wordt genoemd in Handelingen 15: 22-40; Handelingen 16: 19-25, 29; Handelingen 17: 4-15, Handelingen 18: 5.

Hij wordt in het Nieuwe Testament ook Silvanus genoemd. De naam Silas is een afkorting van Silvanus, zie aldaar.

Silas werd door de gemeente van Jeruzalem met Paulus en Barnabas naar Antiochië gezonden om uitsluitsel te geven over de vraag in hoeverre bekeerde heidenen zich aan de wet van Mozes moesten houden.

Hij was één van de medewerkers van de apostel Paulus en vergezelde hem op diens tweede zendingsreis.

Silas vergezelde Paulus op diens tweede zendingsreis.
Paulus en Silas in Filippi. Uit de film: To the ends of the Earth. (c) FreeBibleImages, ToTheEndsOfTheEarthMovie.com.


Met Paulus belandde hij in de gevangenis te Filippi en zong in die omstandigheid met Paulus lofzangen voor God (Hand 16:25). In Thessalonika sloten velen zich bij Paulus en Silas aan.
Hnd 17:4 En sommigen uit hen werden overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan en ook een grote menigte van de godsdienstige Grieken, en van de voorname vrouwen niet weinigen. (TELOS)