Slachtoffer

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een slachtoffer is in de eigenlijke zin een offer dat geslacht is of wordt. Het woord slachtoffer wordt gebruikt voor 

  1. een offerdier dat geslacht gaat worden, geslacht wordt of geslacht is
  2. figuurlijk gesproken iemand die, meestal buiten zijn schuld, lichamelijke, financiële of geestelijke schade lijdt; iemand die het moet ontgelden, die als het offer van heerszucht, wraak enz. van anderen valt. Ook een groep mensen, bijv. een bedrijf, kan slachtoffer zijn, bijv. van oplichting. Figuurlijk wordt het woord ook gebezigd tot aanduiding van iemand die bij het najagen van een zeker doel, doordat hij zich laat beheersen door de een of andere hartstocht, zijn ondergang vindt. Bijvoorbeeld "Karel I van Engeland werd het slachtoffer van zijn dubbelhartigheid."[1]
  3. iemand die om het leven komt door een gebeurtenis (bijv. auto-ongeluk, vliegramp, aardbeving, aanslag)

Slachtoffer.jpg

Een slachtoffer in de eerste betekenis is een aan God (of een afgod) gewijde gave in de vorm van een bloedig offer. Het offerdier wordt geslacht, waarbij zijn bloed vloeit.

Jer 17:26 En zij zullen komen uit de steden van Juda, en uit de plaatsen rondom Jeruzalem, en uit het land van Benjamin, en uit de laagte, en van het gebergte, en van het zuiden, aanbrengende brandoffer, en slachtoffer, en spijsoffer, en wierook, en aanbrengende lofoffer, ten huize des HEEREN. (SVV)

Het Hebreeuwse woord voor 'slachtoffer' is zebach (meervoud zebachiem), van het werkwoord zabach, dat (1) 'offeren, een offer brengen' of (2) 'slachten' betekent. 

1Kr 29:21 De volgende dag slachtten zij voor de HERE slachtoffers en brachten zij de HERE brandoffers: duizend stieren, duizend rammen, duizend schapen met de daarbij behorende plengoffers, en slachtoffers in menigte voor geheel Israel. (NBG51)

Jezus Christus

Johannes de Doper noemde Jezus Christus “het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt.” Jezus Christus was het Lam dat voor de zonden van het volk Israël, ja, voor de zonden van de héle mensenwereld geslacht moest worden.

De Heer Jezus heeft Zichzelf voor ons overgegeven tot een slachtoffer.

Efe 5:2 en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. (TELOS)

God had Jezus daarvoor een lichaam van vlees en bloed toebereid.

Heb 10:5 Daarom zegt Hij bij zijn komen in de wereld: ‘Slachtoffer en offerande hebt U niet gewild, maar U hebt Mij een lichaam toebereid; (TELOS)

De Heer Jezus bracht in zijn zelfovergave aan het kruis een slachtoffer voor de zonden. Niet voor zijn eigen zonden, want Hij was zonder zonde, maar voor onze zonden. Nadat hij zichzelf als slachtoffer voor de zonden geofferd had, nam Hij een ereplaats in aan Gods rechterhand

Heb 10:11  En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren, die nooit zonden kunnen wegnemen. Heb 10:12  Maar Hij, nadat Hij een slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand (Telos)

Als wij de betekenis van Jezus’ slachtoffer kennen en moedwillig in de zonde blijven, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over. We hebben dan geen ander middel tot uitdelging van zonde en ons wacht veroordeling.

Heb 10:26 Want als wij moedwillig zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, Heb 10:27 maar een vreselijke verwachting van oordeel en een felheid van vuur dat de tegenstanders zal verslinden. (TELOS)

Meer informatie 

Artikel Offer

Voetnoot

  1. Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908) s.v. offer-offerande-slachtoffer