Society for Distributing Hebrew Scriptures (SDHS)

Uit Christipedia

The Society for Distributing Hebrew Scriptures (Het Genootschap tot Verspreiding van de Hebreeuwse Schriften, SDHS) is een Engelse organisatie die de Joden wil bereiken met Gods Woord en daartoe tweetalige uitgaven van de Bijbel uitgeeft en verspreidt. De tweetalige uitgaven zijn in het Hebreeuws en in de inheemse taal die de Joden kennen. Zo is er onder meer een Hebreeuws-Engelse, een Hebreeuws-Russische, een Hebreeuws-Spaanse uitgave en een Hebreeuws-Nederlandse uitgave. Niet alleen de Tenach (Oude Testament met de boeken in de volgorde die de Joden kennen), maar ook het Nieuwe Testament en de volledige Bijbel worden in tweetalige uitgaven verspreid.

Het genootschap werd opgericht in 1940. Sindsdien zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren aan Joden uitgedeeld. In Nederland werkt de organisatie samen met Stichting Israël en de Bijbel.

Bronnen

Website van The Society for Distributing Hebrew Scriptures: www.sdhs.co.uk

Zie ook www.sdhs.com.au