Jeremia 3: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
1.693 bytes toegevoegd ,  2 maanden geleden
k
Jer 3:22  Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, [hier] zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE, onze God! (SV)
'''Afkerige kinderen.''' Zie vs. 6, 8, 12, 14, 19
 
== 23 ==
Jer 3:23  Waarlijk, tevergeefs [verwacht] [men] [het] van de heuvelen [en] de menigte der bergen; waarlijk, in Jahweh, onze God, is Israëls heil! (CP<ref name=":0" />)
'''Van de heuvelen, de menigte der bergen.''' De 'hoge plaatsen', waar de afgoden werden aangeroepen; zie vs. 2 en 2:20.. Van deze goden hebben de Israëlieten hun heil verwacht.
 
'''In Jahweh, onze God, is Israëls heil.'''
 
''Ps 121:1  Een lied Hammaäloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Ps 121:2  Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.'' (SV)
 
== 24 ==
Jer 3:24  Want de schaamte heeft de arbeid van onze vaderen opgegeten, van onze jeugd aan; hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. (CP<ref name=":0" />)
'''De schaamte.''' Het schandelijk misdrijf.
 
'''Heeft de arbeid van onze vaderen opgegeten.''' Heeft ons nederlagen berokkend, waarbij ons vermogen en ons bloed schandelijk zijn verloren gegaan.
 
'''Hun schapen en hun runderen.''' Die zij den afgoden offerden
 
'''Hun zonen en hun dochters.''' Hun zonen slachtten zij ter ere van Moloch slachtten, en hun dochters gaven zij ter ere van Astarte prijs. Zij hebben ze tevergeefs overgegeven.
 
== 25 ==
Jer 3:25  Wij liggen in onze schaamte, en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen den HEERE, onzen God, gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op dezen dag; en wij zijn der stem des HEEREN, onzes Gods, niet gehoorzaam geweest. (SV)
'''Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons'''. Nu wij tot rechte erkentenis van de nietigheid der afgoden zijn gekomen; wij zien nu hoe schandelijk wij met die afgoderij hebben gehandeld.
 
== Bron ==
Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, ''Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden'' (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 3:11, 14, 24-25. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 10-11 sept. 2021.
 
== Andere hoofdstukken ==
bureaucraten, Bevestigde gebruikers, redacteuren, beheerders
29.431
bewerkingen
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Navigatiemenu