Spot

Uit Christipedia

Spot is het belachelijk maken door ongepaste scherts. Het oogmerk van spot is om datgene belachelijk te maken, wat men zelf wellicht innerlijk op prijs stelt. Spot beledigt.

Verwante begrippen. Spot is verwant met, maar ook te onderscheiden van hoon, schimp en smaad. Schimp noemt men het grieven door scherpe, bijtende woorden. Schimp geeft zijdelings afkeuring te kennen, met inzicht, om iemand beschaamd te maken. Schimp kan doen blozen. Hoon is een vernederende bejegening; hoon drukt, door schimp en spot, verachting uit. Hoon grieft en zet veelal een blijvende wrok. Smaad is een bejegening, die blijk geeft van verachting.

Job klaagde dat hij zijn vriend een voorwerp van spot was geworden.

Job 12:4  Ik ben het, die zijn vriend een spot is, maar roepende tot God, Die hem verhoort; de rechtvaardige en oprechte is een spot. (Telos)

Zie ook

Beschimpen | Bespotten | Spotter

Bronnen

Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908) s.v. Hoon — schimp — smaad — spot. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 16 aug. 2019.

Petrus Weiland, Kunstwoordenboek, of: Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen (1821) s.v. Hoon, schimp, spot. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 16 aug. 2019.