Tammuz

Uit Christipedia

Tammuz was een heidense god, een jeugdige zonnegod, de zoon en bruidegom van de Babylonische Ishtar, de godin van de liefde en de vruchtbaarheid.

Tammuz werd in Syrië genoemd Hadad, en geïdentificeerd met de god Rimmon.

Tammuz stierf een vroegtijdige dood, hoewel hij later weer uit de dood opstond. Op veel plaatsen in het Nabije Oosten werd de dood van Tammuz bij herhaling beweend. Zelfs in Jeruzalem zag de profeet Ezechiël op het terrein van de tempel vrouwen wenen om de dood van Tammuz. In de steden van Fenicië werd elk jaar dagen achtereen het feest van Tammuz' dood en opstanding ijverig gevierd. Ook in Hiërapolis en Aleppo stond hij bekend als Hadad of Dadi, terwijl hij in heel Klein-Azië werd aanbeden onder de naam Attys, 'de herder van de blinkende sterren.'

In Hadad-Rimmon in de vallei van Jizreël vond dan jaarlijks een rouwen om de dood van Hadad-Rimmon (= Tammuz) plaats, hoewel hij na zijn dood was opgestaan.

Bron

Hadad-Rimmon. Enige tekst hiervan is overgenomen en onder wijziging verwerkt op 13 mei 2023.