Tarsus

Uit Christipedia

Tarsus was de geboorte- en aanvankelijk ook woonplaats van de apostel Paulus, "een niet onvermaarde stad in Cilicië" (Hand. 21:39)

De Griekse naam in het Nieuwe Testament is Tarsos.

Tarsus was een grote, machtige, volkrijke stad van Cilicië, ten tijde van de Romeinen, hoofdplaats van het wingewest Cilicië, in een vruchtbare vlakte aan de Cydnus.

Ligging van Tarsus in Cilicië (Cilicia)

Sinds de heroprichting van de stad in 171 voor Christus werden onder de Syrische koning Antiochus IV Epiphanes Joden doelbewust daar gevestigd.

Deel van een oude Romeinse weg in het huidige Tarsus

De apostel Paulus was in Tarsus geboren en had in Tarsus het Romeins burgerrecht gekregen. Paulus zelf zei:

Hnd 21:39 ... Ik ben integendeel een Joods man uit Tarsus, een burger van een niet onvermaarde stad in Cilicie; ..." (TELOS).

Hij was echter opgevoed in Jeruzalem.

Hnd 22:3 Ik ben een Joods man, geboren in Tarsus in Cilicie, maar opgevoed in deze stad, aan de voet van Gamaliel onderwezen naar de gestrengheid van de voorvaderlijke wet, en ik was een ijveraar voor God, zoals u allen vandaag bent; (TELOS)

De Heer Jezus duidde hem tegenover Ananias aan als "iemand van Tarsus, genaamd Saulus".

Hnd 9:11 En de Heer zei tot hem: Sta op en ga naar de straat, de Rechte geheten, en zoek in het huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus; want zie, hij bidt. (TELOS)

Na zijn bekering heeft Paulus een tijd in Tarsus gewoond:

Hnd 9:30 Toen de broeders dit echter vernamen, brachten zij hem af naar Caesarea en zonden hem weg naar Tarsus. (TELOS)

Hnd 11:25 Hij nu ging naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij hem had gevonden, bracht hij hem naar Antiochie. (TELOS)

Het tegenwoordige Tarsus is een stad in het zuiden van Turkije, 20 km van de Middellandse Zee. Woonden er in 1905 nog 7000 zielen, in 2011 waren er ongeveer 240.000 inwoners.

Tarsus en Tarsis

Tarsus is voorgesteld als mogelijk dezelfde plaats als het Bijbelse Tarsis, waarheen de profeet Jona wilde vluchten, maar Tartessos in Spanje is waarschijnlijker.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Tarsen of Tarsus' is op 27 dec. 2017 verwerkt.

Tarsus (stad), nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt op 27 dec. 2017.