Cilicië

Uit Christipedia

Cilicië, in het Latijn Cilicia, was een landstreek en Romeinse provincie in Klein-Azië. De hoofdstad was Tarsus, waar de apostel Paulus vandaan kwam. Hij doortrok Cilicië tijdens zijn tweede zendingsreis.

Cilicië was een keizerlijke provincie in het Romeinse Rijk.

Ligging van Cilicië in het zuiden van het huidige Turkije.

Toen Paulus voor de stadhouder Felix was gesteld, vernam deze dat de Jood uit Cilicië was.

Hnd 23:34 Deze nu las de brief en vroeg uit welke provincie hij was, en toen hij vernam dat hij uit Cilicie was, (TELOS)

Enige jaren na zijn bekering kwam Paulus in Cilicië.

Ga 1:21  Daarna kwam ik in de streken van Syrie en Cilicië. (Telos)

Daar het, vanuit Syrië gezien, een eerst vooraanliggend gewest van Klein-Azië is, wordt het in het Nieuwe Testament soms in vereniging met Syrië genoemd (Hand. 15: 23, 41; Gal. 1: 21).

Paulus kwam enkele jaren na zijn bekering in Cilicië.

De apostel doortrok de provincie tijdens zijn tweede zendingsreis, zie kaart hieronder.

Hnd 15:40 Paulus echter koos Silas en vertrok, aan de genade van de Heer opgedragen door de broeders. Hnd 15:41 En hij ging Syrië en Cilicië door en versterkte de gemeenten. (TELOS)

Ligging van Cilicië

Cilicië wordt ten zuiden door de Middellandse zee bespoeld, voor het overige door het Taurus-gebergte (ten oosten de Amanus genoemd) geheel omgeven. De vlakke, oostelijke helft onderscheidde zich door grote vruchtbaarheid van het bergachtige westelijke deel. Naar de omliggende gewesten, Cappadocië, Pamfylië en Pisidië, kwam men door bergpassen, waarvan er drie in de oudheid zeer beroemd waren als verdedigingspunten tegen de naderende vijand.

Door Alexander de Grote tegelijk met geheel westelijk Azië veroverd, kwam Cilicië, na zijn dood, als deel van het Syrische rijk onder het bestuur der Seleuciden (1 Makk. 11: 14), en sedert die tijd vestigden zich vele Grieken in deze mooie landstreek.

Romeins wingewest. In het jaar 63 v. Chr. werd Cilicië door Pompejus de Grote tot een Romeins wingewest gemaakt, en Cicero bestuurde het enige tijd als proconsul.

Joden. Ook hier, zoals in geheel Klein-Azië, woonden vele Joden.

Steden. Onder de steden van Cilicië is Issus vermaard door de overwinning, welke Alexander de Grote in haar nabijheid op de Perzen behaalde. Hoofdstad van de provincie was het aanzienlijke Tarsus, de geboorteplaats van de apostel Paulus.

Bron

W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Eerste deel A – H. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859. Tekst van het lemma Cilicië is op 30 maart 2018 verwerkt.