Tempel van de Antichrist

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Tempel van de antichrist)

De tempel van de Antichrist of de derde tempel is de in te toekomst te bouwen tempel die er in de eindtijd zal zijn en vermoedelijk door de valse messias (anti-christ) gebouwd zal worden. Godsdienstige Joden verwachten dat de messias de tempel zal bouwen.

Plaats

Waar zal deze tempel worden gebouwd? De toekomstige voorhof is 'heidens' gebied, d.w.z. 'aan de naties gegeven' (Opb. 11:12).

Opb 11:1 En mij werd een rietstok gegeven, aan een staf gelijk, en gezegd: Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. Opb 11:2 En de voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden tweeënveertig maanden lang. (Telos)

Waarschijnlijk zal de tempel worden gebouwd op het huidige tempelplein, wellicht in het oorspronkelijke gebied van Salomo's tempel (→ Tempel van Salomo), op het lege terrein ten noorden van de Rotskoepel, tegenover de Gouden Poort. In dit stuk staat een kleine koepel, waarvan sommige Joden menen dat het op de plek staat waar eens het Heilige der Heiligen was.[1]

Tempel van God

Zoals de tempel van Herodes, d.w.z. door hem gerenoveerd, door de Heer Jezus beschouwd werd als de tempel van God, zo zal ook de tempel in de eindtijd beschouwd worden als de tempel van God.

Opb 11:1 En mij werd een rietstok gegeven, aan een staf gelijk, en gezegd: Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. Opb 11:2 En de voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden tweeënveertig maanden lang. (Telos)

Offers

In de derde tempel zullen, evenals in de vroegere tempels, offers worden gebracht. Een eindtijdse Romeinse vorst zal echter halverwege de jaarweek waarvan Daniel spreekt, het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.

Da 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Gruwel

Daniel spreekt niet alleen van offers, maar ook van een gruwel die verwoesting brengt. Ook de Heer Jezus heeft van die gruwel gesproken, die zal staan in 'de heilige plaats', d.w.z. de tempel.

Mt 24:14 En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Mt 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan in de heilige plaats, -laat hij die het leest, erop letten! -laten dan zij die in Judea zijn, Mt 24:16 vluchten naar de bergen; Mt 24:17 laat hij die op het dak is, niet naar beneden gaan om de dingen uit zijn huis te halen; en laat hij die op het veld is, Mt 24:18 niet terugkeren naar achteren om zijn kleed te halen. Mt 24:19 Wee echter de zwangeren en de zogenden in die dagen. Mt 24:20 En bidt dat uw vlucht niet ‘s winters of op sabbat gebeurt. Mt 24:21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen. Mt 24:22 En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.

De gruwel der verwoesting is een gruwelijk afgodsbeeld en/of een gruwelijk mens. In de eindtijd zal er 'een beeld van het beest' zijn, dat aangebeden wordt, maar ook een mens der zonde die zichzelf verheft tot een god en als zodanig in de tempel van God gaat zitten.

2Th 2:4 die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. (TELOS)

De gruwel der verwoesting in de heilige plaats is voor de gelovigen een teken dat zij moeten vluchten. De gruwel luidt namelijk een enorm grote verdrukking in.

Komst van de tempel

Toen de President van Argentinië, Javier Millei, in februari 2024 in Jeruzalem was, sprak hij de volgende woorden uit: “Rabbi Akiva keek naar de ruïnes van de tempel en begon te lachen. Zijn vriend vroeg hem waarom hij lachte bij de moeilijke aanblik. Rabbi Akiva antwoordde hem: 'Ik maak een grapje, want er is een profetie over de vernietiging van de tempel en er is een andere profetie dat deze herbouwd zal worden'. Nu ik (Havier Millei) met mijn eigen ogen zie dat de eerste profetie in vervulling is gegaan, lach ik van plezier en met de volle hoop dat de tweede profetie zal uitkomen.[2]

In Israël zijn drie meningen over de komst van deze tempel[3]:

 1. de tempel komt uit de hemel
 2. de tempel wordt gebouwd met de Messias na zijn komst
 3. de tempel wordt gebouwd door de Joden, wat de komst van de Messias zal bespoedigen

De laatste opvatting stemt het meest met de Bijbelse toekomstverwachting overeen. De tweede opvatting is de gunstig voor de acceptatie van een valse Messias.

Volgens een mening[4] wordt de tempel gebouwd in de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël.

Voorbereiding

Het Tempelinstituut in Jeruzalem bereidt de herbouw van de tempel voor en heeft de attributen voor de tempeldienst gereed: de zevenarmige kandelaar, het reukofferaltaar, de kleding van de hogepriester, enz.[5] Ook worden priesters getraind voor heilige verrichtingen als het brengen van een offer. Het bouwen van de tempel zal "een nieuw tijdperk van universele harmonie en vrede inluiden"[6]. Een indruk van de tempel geeft onderstaande video, gemaakt door het Tempelinstituut[7].


The Third Holy Temple Plans Have Begun. Youtube.com: The Temple Institute, 26 juli 2015. Duur: 3 min. 12 sec.

Een andere organisatie die streeft naar de heroprichting van de tempel is Getrouwen van de tempelberg (Eng. Temple Mount Failtful). De organisatie is gesticht door Gershon Salomon.

Het Sanhedrin-in-wording heeft een hogepriester aangewezen[8]. In de beoogde tempel is veel goud verwerkt[8].

2009. Op de 'negende van Av' (de kalenderdag waarop zowel de eerste als de tweede tempel zijn verwoest) van 2009 begon het Tempelinstituut met de bouw van het brandofferaltaar. De ark van het verbond wordt niet gemaakt, omdat men gelooft dat deze verborgen is in de tempelberg en eens gevonden zal worden. 

2017. In december 2017 werd voor de eerste maal op ceremoniële wijze, tijdens het Chanoekafeest, in Jeruzalem in de open lucht reukwerk gebracht op het reukofferaltaar. De uitvoering is een oefening van het reukofferen in de toekomstige tempel. De ceremonie werd geleid door Yisrael Ariel, stichter van het Tempelinstituut en lid van het Sanhedrin-in-wording[9].

Naar verluidt kan de derde tempel in zeven maanden[10] worden opgericht.

Einde van de tempel

De tempel van de antichrist zal worden vernietigd en plaats maken voor de tempel van Ezechiël. Volgens een hypothese[11] zal de tempel verwoest worden door de splijting van de Olijfberg bij de wederkomst van Christus op aarde.

Zac 14:4  Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten [er]van. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de [ene] helft van de berg naar het noorden zal wijken en de [andere] helft ervan naar het zuiden. (HSV)

Meer informatie

What events will have to happen before the temple can be rebuilt in Jerusalem? Youtube.com: John Ankerberg Show, 5 okt. 2012. Duur: 5 min. 2 sec. Jimmy DeYoung over de tempel van de Antichrist.

Billy Crone: Trump, the Temple and the Antichrist. Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 maart 2019. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Billy Crone Gebeurtenissen en ontwikkelingen die uitlopen op de herbouw van de tempel van de antichrist.

Billy Crone: (Part 2) Trump, the Temple and the Antichrist. Youtube.com: Prophecy Watchers, 27 maart 2019. Duur: 28 min. 31 sec. Gesprek van Gary Stearman met Billy Crone Gebeurtenissen en ontwikkelingen die uitlopen op de herbouw van de tempel van de antichrist.

Voetnoten

 1. Aldus Amir Tsarfati in: Amir Tsarfati: The Next Temple. Youtube.com: Prophecy Watchers, april 2022. Vanaf 49 min. 4 sec.
 2. Aangehaald voor Amir Tsarfati op Telegram, 11 feb. 6:02 uur.
 3. Bill Salus: Trump and the Coming Mideast Wars. Youtube.com: Prophecy Watchers, 9 mei 2019. Duur: 28 min. 30 sec. Vanaf 7 min 10 sec.
 4. De mening van Lee Brainard, in: The Red Heifers — Signs of the Times? Youtube.com: Soothkeep, 2 okt. 2022. Vanaf 30 min. 30 sec.
 5. Zie video (10 minuten, Engels, Youtube, door InfoLive.tv); video (Engels, 9 minuten; 2e deel gaat over de voorhoofdsband van de hogepriester).
 6. Want world peace? ‘Build 3rd Temple'. TimesOfIsrael.com, nieuwsbericht van 29 juli 2014.
 7. Zie ook het nieuwsbericht op TimesOfIsrael.com, 26 juli 2015. https://jewishstandard.timesofisrael.com/leaked-plans-for-third-temple-in-jerusalem/
 8. 8,0 8,1 Bron: Billy Crone: (Part 2) Trump, the Temple and the Antichrist. Youtube.com: Prophecy Watchers, 27 maart 2019. Duur: 28 min. 31 sec. Gesprek van Gary Stearman met Billy Crone Gebeurtenissen en ontwikkelingen die uitlopen op de herbouw van de tempel van de antichrist.
 9. Double Wonder: Hanukkah miracle recreated and temple incense burned for first time in 2000 years , www.breakingisraelnews.com, nieuwsbericht dd. 21 dec. 2017.
 10. Een andere opgave heeft: een jaar. Deze termijn wordt genoemd in Bron: Billy Crone: (Part 2) Trump, the Temple and the Antichrist. Youtube.com: Prophecy Watchers, 27 maart 2019. Duur: 28 min. 31 sec.
 11. Van Jimmy DeYoung, in: What events will have to happen before the temple can be rebuilt in Jerusalem? Youtube.com: John Ankerberg Show, 5 okt. 2012. Duur: 5 min. 2 sec. Ook Amir Tsarfati meent dat de tempel daardoor verwoest zal worden: Amir Tsarfati: The Next Temple. Youtube.com: Behold Israel with Amir Tsarfati, april 2022. Vanaf 50 min. 30 sec.