Timmerman: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

29 nov 2023

  • huidigvorige 19:3229 nov 2023 19:32Kees Langeveld overleg bijdragen 3.589 bytes +3.589 Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Timmerman''' was het beroep dat Jezus en diens pleegvader Jozef hebben uitgeoefend. Jezus werd aangeduid als 'de zoon van de timmerman'. <blockquote>''Mt 13:55  Is Deze niet de Zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jakobus, Jozef, Simon en Judas?'' (Telos)</blockquote>Hij heeft ongetwijfeld samen met zijn vader timmerwerk verricht en het timmermansbedrijf uitgeoefend. Zijn dorpsgenoten verwijzen naar Hem, de zoon van Maria, al...' Label: Visuele tekstverwerker