Via Egnatia

Uit Christipedia

Via Egnatia (Grieks: Εγνατία Οδός, Egnatia Odos) was een Romeinse weg, die liep van Dyrrachium aan de Adriatische zee naar Byzantium in het oosten. De tweede zendingsreis van de apostel Paulus ging langs een deel van deze belangrijk oost-west-verbinding.

Op het deel van de weg dat Paulus en Silas gingen, bezochten zij deze steden: NeapolisFilippiAmfipolisThessalonika.

Aanleg en naam. De Via Egnatia was rond het jaar 146 v.Chr. is aangelegd. Hij was genoemd naar de proconsul van Macedonia, Gaius Egnatius, die de opdracht tot het aanleggen gegeven had.

Loop. De weg liep door de provincies Illyrië, Macedonia en Thracia. Dat komt overeen met de huidige landen Albanië, Griekenland, Macedonië, Bulgarije en Turkije. De weg verbond de Romeinse kolonies aan de oostkust van de Adriatische Zee met die aan de andere kant van de Balkan, tot in Byzantium.

Een stuk van de weg in Kavala, ten tijde van Paulus en Silas Neapolis geheten.

Economisch en militair belang. De Via Egnatia werd door de eeuwen heen vele malen hersteld en uitgebreid. De weg bleef dan ook eeuwenlang een belangrijke handelsweg en was van groot strategisch belang voor het Byzantijnse Rijk. Bijna alle handel met West-Europa die over land werd bedreven, ging langs deze weg die vertrok in Dyrrhachium en die stad verbond met Thessaloniki, Adrianopel en uiteindelijk Constantinopel aan de Bosporus.

Ten tijde van de kruistochten volgden vele legers deze weg naar Constantinopel, voordat ze Anatolië (Turkije) binnentrokken. Na de Vierde Kruistocht, toen het Byzantijnse Rijk opgesplitst werd, was de Via Egnatia van vitaal belang voor het Latijnse Rijk. Ook de andere Byzantijnse afsplitsingen, zoals het Keizerrijk Nicea en het Despotaat Epirus, hadden de weg hard nodig voor militaire en economische redenen.

Snelweg Egnatia Odos. In 2009 is de 670 kilometer lange snelweg Egnatia Odos geopend, die het westen en oosten van Griekenland met elkaar verbindt. Een deel van deze snelweg, ongeveer 360 km van de Evros naar Thessaloniki, loopt parallel aan de Via Egnatia.

Bron

Via Egnatia, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is verwerkt op 13 april 2018.