Proconsul

Uit Christipedia

Een proconsul was een bestuurder in het Romeinse rijk. De proconsul was (vaak) een oud-consul, een voormalig bestuurder van een Romeinse provincie. Een andere (Nederlandse) naam voor proconsul is stadhouder.

De proconsul handelde alsof (pro) hij de officiële consul (provinciebestuurder) was. Hij kon al de bevoegdheden van een consul hebben. 

In de Bijbel genoemde proconsuls zijn Sergius Paulus (Hand. 13) en Gallio (Hand 18). Aan de proconsul ondergeschikt was de procurator, een ambtenaar die een deel van de provincie bestuurde.

Proconsul Sergius Paulus verlangde het woord van God te horen van Barnabas en Saulus.

Hnd 13:7 hij was bij de proconsul Sergius Paulus, een verstandig man. Deze riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde het woord van God te horen. Hnd 13:8 Elymas de tovenaar echter (want zo wordt zijn naam vertaald) weerstond hen en trachtte de proconsul van het geloof afkerig te maken. (TELOS)

In de dagen van de apostel Paulus was bijv. Gallio proconsul van Achaje. Voor diens rechterstoel werd Paulus gebracht.

Hnd 18:12 Toen echter Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich eendrachtig tegen Paulus, brachten hem voor de rechterstoel…: (TELOS)

De proconsuls hielden op vastgestelde dagen rechtszittingen op verschillende plaatsen, bij voorbeeld in Efeze en in elk van de belangrijke steden van de Romeinse provincie Asia. De stadssecretaris van Efeze verwees naar deze rechtszittingen toen hij de verwarde vergadering trachtte te kalmeren. 

Hnd 19:38 Als dan Demetrius en de kunstenaars met hem tegen iemand een zaak hebben, er worden rechtsdagen gehouden en er zijn proconsuls; laten zij elkaar aanklagen. (TELOS)

Meer informatie

Jona Lendering, Proconsul. Engelstalig artikel op Livius.org