Volgen

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 16 apr 2023 om 14:27 (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Volgen''' betekent, onder meer, gaan achter iemand of iets, en iemand navolgen: zijn goede voorbeeld naleven, zich in zekere opzichten gedragen als hem of haar. == Oproep de Heer Jezus te volgen == Een oproep door Jezus om Hem te volgen vinden wij in: Matth. 8: 22; 9: 9; 19 : 21; Mark. 2: 14; 10:21; Luk. 5:27; 9: 23; 9: 59; 18:22; Joh. 1:44; 21: 19, 22. == Hem wilden volgen == Behalve de leerlingen wilden de heer Jezus de volgende enkelingen volgen: ee...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Volgen betekent, onder meer, gaan achter iemand of iets, en iemand navolgen: zijn goede voorbeeld naleven, zich in zekere opzichten gedragen als hem of haar.

Oproep de Heer Jezus te volgen

Een oproep door Jezus om Hem te volgen vinden wij in: Matth. 8: 22; 9: 9; 19 : 21; Mark. 2: 14; 10:21; Luk. 5:27; 9: 23; 9: 59; 18:22; Joh. 1:44; 21: 19, 22.

Hem wilden volgen

Behalve de leerlingen wilden de heer Jezus de volgende enkelingen volgen: een schriftgeleerde (Matth. 8 : 19), een ons onbekend iemand (Luk. 9 : 57) en nog iemand anders (Luk. 9:61)

Hem volgden

Vele scharen (Matth. 8 : 1; 12 : 15; 19 : 2), een grote schare (Matth. 20 : 29), twee genezen blinden (Matth. 20 : 34),

twee discipelen (Mark. 1 : 18), grote menigte (Mark. 3 : 7), zijn discipelen (Mark. 6: 1; 10 : 32)

Genezen blinde (Luk. 18 : 43), grote menigte en vele vrouwen (Luk. 23 ; 27)

Discipelen van Johannes (Joh. 1 : 37), de schapen van de Heiland (Joh. 10 : 27), oproep van de Heer tot dienen (Joh. 12 : 26), Petrus toen niet, maar later = na de opstanding van de Heer (Joh. 13 : 36-37)

Voorwaarde tot volgen

Een voorwaarde om de Heer te volgen staat vermeld in Matth. 16 : 24 en Mark 8:34.

Afwijzing

Wie God en de Heer Jezus (na)volgt kan te maken krijgen met afkeuring en druk om de navolging op te geven. Een zendelingechtpaar in Zuid-Oost Azië verhaalt: "De grootste tegenvaller was wel dat Philip en zijn gezin afstand hebben gedaan van het volgen van Vader! Hun families waren al langere tijd ontevreden over hun nieuwe levenswandel en dit kwam afgelopen maanden tot een kookpunt. Het heeft ertoe geleid dat ze afstand namen van het Lichaam en inmiddels geven ze aan ook hun nieuwe levenswandel niet meer te volgen. Er is een prijs voor het onvoorwaardelijk volgen van onze Heiland, zeker in dit land."[1]

Toekomstig volgen

In de toekomst zullen er 144.000 Israëlieten worden verzegeld, "die het Lam volgen waar het ook heengaat" (Opb. 14:4).

Opb 14:4  Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heengaat. Dezen zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam. (Telos)

Later zullen wij, die geloven, de Heer Jezus volgen in zijn 'veldtocht' uit de hemel naar de aarde.

Opb 19:14  En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. (Telos)

Zie ook

Navolging

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?; enige belangrijke onderwerpen door Gods Woord belicht, deel 4 (Dordrecht, H. Moll, z.j.), blz. 63. Tekst hiervan is, onder toestemming, verwerkt op 16 april 2023.

Voetnoot

  1. Berichten over werk van de Heer in binnen- en buitenland (49e jrg, jan. 2023).