Wijzen uit het Oosten

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 24 dec 2022 om 21:43
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De Wijzen uit het Oosten zijn de mannen uit het Oosten die de pasgeboren koning der Joden in Bethlehem opzochten en hem geschenken en hulde brachten. Zie Mattheüs 2.

Geleid door een ster, vonden de wijzen uit het Oosten de verblijfplaats van de geboren koning der Joden.'Het aantal wijzen dat het kind opzocht is onbekend, maar in afbeeldingen worden ze gewoonlijk als drietal voorgesteld.

Mt 2:1 Toen nu Jezus was geboren in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem Mt 2:2 en zeiden: Waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om Hem te huldigen. (TELOS)

Magiërs. Het ging vermoedelijk om astrologen uit Babylonië. Het Griekse woord dat in het evangelie naar Mattheus voor de wijzen gebruikt wordt is magoi.

Tussen Joden en Babyloniërs waren tal van contacten. De profeet Daniel had vroeger al invloed in de kring van de Babylonische wijzen en astrologen (Dan. 2:48; 5:11). Na de Babylonische ballingschap bleven vele Joden in het oosten achter. Hun invloed in deze gebieden bleef door de eeuwen heen sterk.

Aantal. Het aantal wijzen dat de geboren Koning der Joden bezocht is onbekend. Vaak worden ze, zonder Schriftuurlijke grond, als een drietal voorgesteld. Wellicht komt dat door de drie soorten geschenken die ze aanboden: goud, wierook en mirre.

Doel. Het doel van de komst der wijzen was het huldigen van de koning der Joden (Matth. 2:8, 11).

Mt 2:11 En toen zij het huis waren binnengegaan, zagen zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en huldigden het; en zij openden hun schatten en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. (TELOS)

Voorafbeelding. De hulde die deze heidenen brachten is een voorafbeelding van de hulde die de heidenen, die het evangelie aannamen, later zouden brengen. De eindvervulling van de hulde zal in de toekomst geschieden, als de heidenvolken hun geschenken zullen brengen, nadat Jezus Christus zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde heeft gevestigd. → Vrederijk.

Voorstelling van drie koningen

Koningen. Deze wijzen, eigenlijk magiërs, uit het Oosten, die de geboren koning der Joden opzochten, werden in de loop van de Middeleeuwen als koningen voorgesteld. Dit is een onjuiste voorstelling. Waarschijnlijk is dat mede ingegeven door Psalm 72:9-11, een psalm 'voor Salomo' (vers 1), waarin wij lezen van de Messiaanse koning:

Ps 72:8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. Ps 72:9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. Ps 72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ps 72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. (SV)

Drietal. Dat het een drietal geworden is, komt waarschijnlijk door de drie soorten geschenken die zij aanbrachten: goud, wierook en mirre.

Namen. De drie koningen kregen de namen Caspar, Melchior en Baltasar.

De Bijbel echter zegt dat het magiërs waren, zonder hun aantal en namen te noemen.