World Mission Society Church of God

Uit Christipedia

World Mission Society Church of God (WMSCOG), of WMS Church of God, is een sekte die in 1964 is gesticht door de Zuid-Koreaan Ahn Sahng-hong (1918-1985). De leden geloven aan een God de Moeder naast God de Vader. God de Moeder is vleesgeworden in de Zuid-Koreaanse vrouw Zahng Gil-jah. Ze menen ook dat Christus in de persoon van Ahn Sahng-hong is teruggekomen om de aarde te redden. "De Kerk van God is de enige kerk die God op aard gevestigd heeft", stelt de kerk. De sekte is vertegenwoordigd in 175 landen in Noord- en Zuid Amerika, Europa, Azië, Oceanië en Afrika (stand 2022)[1]. De sekte wil door het 'nieuwe verbond' de mensheid leiden naar het koninkrijk van de hemel[2].

Naam. De kerk noemt zichzelf kortweg Church of God, overeenkomstig 1 Cor. 1:2 en Gal. 1:13. Volgens de kerk betekent de naam dat het de „kerk is die door God is gesticht” en de „kerk waarvan God de eigenaar is”[3]. In Duitsland heet de kerk: Gemeinde Gottes des Weltmissionsvereins.

Omvang en verspreiding. De kerk is inmiddels, naar eigen zeggen, uitgegroeid tot meer dan 3,3 miljoen leden, in bijna 7.500 kerken, in 175 landen (stand 2022)[3]. In Zuid-Korea zijn ongeveer 400 kerkgebouwen van de Church of God (stand 2022). In Nederland zijn twee kerken, een in Amsterdam en een in Rotterdam (stand 2022).

Leer

Ondergane invloed. De kerk vertoont invloed van het zevendedagsadventisme.

Ahn Sahng-hong. De stichter van deze kerk werd geboren in Korea in 1918. In 1947 begon hij bijeenkomsten van zevendedagsadventisten bij te wonen. Hij werd gedoopt in 1948, op zijn 30e, in het jaar dat staat Israël werd gesticht. Toen hij 37 jaar oud was begon hij te prediken over de feesten van God en de voorschriften van het nieuwe verbond. In 1958 huwde hij Hwang Won-sun. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. In 1964 stichtte hij de kerk. In februari 1985 stierf hij; volgens de sekte ging hij terug naar de hemel.

"De Church of God gelooft dat Christus Ahn Sahng-hong, die al de feesten van het nieuwe verbond dat Jezus Christus 2000 jaar geleden had gevestigd, perfect heeft hersteld, Christus is die een tweede keer is gekomen."[2]

God de Moeder. De leden van de sekte geloven aan het bestaan van 'God de Moeder'. Haar bestaan zou Christus Ahn Sahng-hong geopenbaard hebben. Zij is vlees geworden in de persoon van een Zuid-Koreaanse vrouw Zahng Gil-jah.

Zeven feesten. De Church of God houdt de zeven feesten van Leviticus 23.

Pascha en Nieuw Verbond. De Heer Jezus heeft bij gelegenheid van het Pascha het avondmaal ingesteld, met brood en een beker die spreekt van het nieuwe verbond. Volgens de kerk heeft Jezus toen het nieuwe verbond 'ingesteld'. Het Pascha van het nieuwe verbond zou zijn afgeschaft bij de Concilie van Nicea in 325 na Chr. Daarom moest Christus een tweede maal komen om het Pascha te herstellen. Hij is volgens de sekte gekomen in Ahn Sahng-hong. Deze heeft het Pascha van het nieuwe verbond hersteld.

De Church of God viert het Pascha jaarlijks in de avond van de 14e Nissan. De kerk belooft dat de vierders ervan gespaard zullen blijven van rampen, gelijk de Israëlieten weleer gespaard bleven omdat zij schuilden achter het bloed van het Lam aan de deurposten en bovendorpel van hun huizen. De kerk beweert te zijn "de enige kerk in de wereld, die het Pascha van het nieuwe verbond houdt, volgens de voorschriften van de Bijbel, op de juiste dag."[1] Ze beweert dat "elk voorschrift van het nieuw verbond naleeft— de Sabbat, Doop en het voorschrift van de sluier"[1]. In de samenkomsten zijn de vrouwen gesluierd.

Werk

De kerk "voert wereldwijd zendingswerk en vrijwilligerswerk uit met als doel het goede nieuws van redding en geluk aan alle mensen te prediken"[3].

Milieu. De WMS Church of God bekommert zich om de bescherming van het milieu op aarde. "De inspanning van de Church of God heeft wereldwijd bijgedragen tot verbetering van het milieu en het milieubewuster maken van mensen," zegt de kerk[1]. Zo deden vijftig leden van de WMS Church of God op zondag 13 maart 2022 mee aan een schoonmaakcampagne, waarbij in Rotterdam zwerfafval werd verzameld[4].

Beoordeling

De sekte dwaalt zeer. Want er bestaat geen 'God de Moeder', laat staan een vleeswording van haar. Ahn Sahng-hong is niet de teruggekomen Christus. De Heer Jezus heeft gewaarschuwd voor valse christussen (→ Wederkomst van Jezus Christus). Een gelovige in Christus is niet gehouden aan de zeven feesten (Pascha enz.) van het Oude Testament. Het nieuwe verbond is niet 'ingesteld': de grondslag is weliswaar van Gods zijde gelegd, maar het verbond wordt pas gesloten als Israël bekeerd is (→ Verbond).

Meer informatie

Ken jij God de moeder? - De "World Mission Society Church Of God" Youtube.com: Christelijke Apologeet, 24 dec. 2021. Duur: 18 min. 53 sec. Heldere uiteenzetting door Chris Verhagen.

World Mission Society Church of God, op: en.wikipedia.org

Gemeinde Gottes des Weltmissionsvereins, op: de.wikipedia.org

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Schoon voor het Pascha, op: DeHavenloods.nl, 13 mrt 2022.
  2. 2,0 2,1 Church of God Slingeplein maakt kerkgebouw duurzaam, op: DeHavenLoods.nl, nieuwsbericht 30 jan. 2017.
  3. 3,0 3,1 3,2 Bron: https://watv.org/church-intro/. Geraadpleegd 10 aug. 2022.
  4. Weer een schoon Zuiderpark en Slingeplein, op: DeHavenloods.nl, nieuwsbericht van 14 maart 2022.