Zalmuna

Uit Christipedia

Zalmuna, ook geschreven Tsalmoena, Tsalmuna of Salmunna, was een Midianitische koning die door Gideon werd verslagen en gedood.

Naam. De Hebreeuwse naam is צלמנע, Tsalmunna (klemtoon op laatste lettergreeep -na). De eigennaam betekent 'verstoken van bescherming'[1] of 'teruggehouden schaduw'[2]. De naam komt 12x voor in het Oude Testament. Het strongnummer is H6759.

Zalmuna was een van de twee koningen van Midian die Israël waren binnengevallen. De andere koning heette Zebah. Gideon nam na een achtervolging (zie gele lijn op de kaart hieronder) beiden gevangen. Hij liet ze niet in leven, omdat zij vroeger broers van hem hadden gedood op de berg Tabor. Hij doodde de twee vorsten eigenhandig.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835). Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.