Zelafead

Uit Christipedia

Zeláfead, Zelaphead, Selofchad of Selofhad was een Manassiet. Hij had vijf dochters, doch geen zonen. Zie Num. 27:1-11.

Naam. De Hebreeuwse naam is צלפחד, Tselofchad, betekent 'eerstgeborene'[1], en komt 11x in de Bijbel voor. Het strongnummer is H6765.

Afstamming. Hij was de zoon van Hefer, derhalve nakomeling van Manasse.

Nageslacht van Jakob bij Rachel
 • Jakob bij Rachel:
  • Jozef, gehuwd met Asnath
   • Manasse, ⇛ Manassieten
    • Machir of Makir, ⇛ Machirieten of Makirieten
     • Gilead of Gilad, ⇛ Gileadieten of Giladieten
      • Jezer of Iézer, ⇛ Jezerieten of Iëzerieten
      • Helek of Chélek, ⇛ Hekelieten of Chelkieten
      • Asriël, ⇛ Asriëlieten
      • Sechem of Sjékem, ⇛ Sechemieten of Sjikmieten
      • Semida of Sjemida, ⇛ Semidaïeten of Sjemidaïeten
      • Hefer of Chéfer, ⇛ Heferieten of Chefrieten
   • Efraïm, ⇛ Efraïmieten
    • Setulah of Sjoetélach, ⇛ Sutelahieten of Sjoetalchieten
    • Becher of Béker, ⇛ Becherieten of Bakrieten
    • Tahan of Táchan, ⇛ Tahanieten of Tachanieten
  • Benjamin
De vijf dochters van Zelafead voor het aangezicht van Mozes en de priester Eleazar (Num. 27:2v)

De rechtsvraag van zijn dochters. Zelafead kwam met Mozes uit Egypte en stierf in de woestijn met achterlating van slechts vijf dochters als erfgenamen. Hun namen waren Machla, Noa, Hogla, Milka en Tirza. Zij wensten dat de naam van hun vader bewaard bleef in de stam Manasse en vroegen om een erfelijke bezitting in het beloofde land. Mozes raadpleegde God over hun rechtsvraag, en God verleende hun het recht op een erfdeel en regelde de erfenis in het geval iemand geen zoon of dochter had.

Voetnoot

 1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.