Zenas

Uit Christipedia

Zenas was (vroeger) een wetgeleerde, een gelovige, wellicht een evangelist.

Naam. De eigennaam betekent ‘gave van Zeus’[1]. Zeus was de hoofdgod van de Grieken. De naam komt in het Bijbel alleen voor in Tit. 3:13.

Zenas was kennelijk een leraar van de Joodse wet, die christen was geworden en in de dienst van Christus werkzaam was. Paulus noemt hem in Tit. 3:13. Hij schreef aan Titus, die op Kreta verbleef en gevraagd werd naar Nikópolis te komen:

Tit 3:12 Wanneer ik Artemas of Tychicus tot je zend, beijver je dan tot mij te komen in Nikopolis, want ik heb besloten daar te overwinteren. Tit 3:13 Help ijverig Zenas de wetgeleerde voort, en Apollos, opdat het hun aan niets ontbreekt. (TELOS)

Voetnoot

  1. Lexique grec, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.