Zilverstuk

Uit Christipedia

Een zilverstuk of zilverling was een zilveren munt, bij de Israëlieten de sjekel (sikkel) en bij de Grieken de drachme.

In Efeze, toen de apostel Paulus er was tijdens zijn tweede zendingsreis, werden door bekeerlingen toverboeken verbrand met een geschatte waarde van 50.000 zilverstukken.

Hnd 19:19 Ook velen van hen die toverkunsten hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze in bijzijn van allen; en zij berekenden de waarde daarvan en kwamen op vijftigduizend zilverstukken. (TELOS)

Het gaat wellicht om drachmen. Een drachme was in waarde gelijk aan een denaar en dus gelijk aan het dagloon van een arbeider (vgl. Matth. 20:2).