Zwaard

Uit Christipedia
Jonathan schenkt zijn zwaard aan David

Een zwaard is een aan weerszijden snijdend wapen met recht, breed lemmet[1].

'Iets te vuur en te zwaard bestrijden' wil zeggen met alle middelen bestrijden. De uitdrukking 'het zwaard van Damocles' betekent: een voortdurend dreigend gevaar.[1]

Het zwaard wordt in de Schrift voortdurend aangeduid als het werktuig van de dood.

In Jes. 31 is er sprake van een bovenmenselijk zwaard, dat het leger van Assur, dat Jeruzalem bedreigt, zal neervellen.

Jes 31:8  En Assur zal vallen door het zwaard, niet eens mans, en het zwaard, niet eens mensen, zal hem verteren; en hij zal voor het zwaard vlieden, en zijn jongelingen zullen versmelten. (SV)

In het Nieuwe Testament wordt het zwaard vermeld als een strafwerktuig gevoerd door de overheid, Ro 13: 4, waar men kan opmaken dat de doodstraf, door God na de zondvloed aangewezen (Gen. 9:5-6), niet door het evangelie terzijde wordt geschoven.

Romeinse soldaat (legionair) in actie met zijn zwaard

Zwaard van de Geest. Dit is het woord (Grieks ρημα, rema) van God, wat Zijn mond heeft gesproken. Het is een verdedigings- en aanvalswapen dat aan gelovigen is gegeven om de strijd van de Heer te voeren (Efeze 6:17). Het woord (Grieks λογος, logos) van God wordt vergeleken met een scherp tweesnijdend zwaard, Hebr. 4:12. De woorden van de Heer Jezus, wanneer Hij zal verschijnen om te oordelen, worden vergeleken met een scherp tweesnijdend zwaard, Opb 1:16; 19:15.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Sword. Tekst hiervan is vertaald en onder wijziging verwerkt op 22 aug. 2020

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 VanDale.nl, s.v. Zwaard. Geraadpleegd 22 aug. 2020