Abinadab

Uit Christipedia

Abinadab is in de Bijbel de naam van verschillende mannen.

Naam. De Hebreeuwse naam is אבינדב, Abiynadab, en betekent "mijn vader is edel" of "mijn vader is gewillig"[1]. De eigennaam komt 12x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is 041.

Verwijzingen. De naam verwijst naar:

1. een Leviet te Kirjath-Jearim, wiens huis op een heuvel stond, waar de ark van het verbond, die de Filistijnen hadden teruggebracht, 60 tot 70 jaren bleef, tot David haar terughaalde. De twintig jaren waarnaar in 1 Sam. 7 wordt verwezen, geven ongetwijfeld de tijd die verstreek voordat het berouw van Israël hen leidde om te klagen voor het aangezicht van Jahweh. De ark verbleef in het huis van Abinadab echter lang daarna en werd pas in het begin van de regering van David weggehaald.  1 Sam. 7: 1; 2 Sam. 6: 3; 1 Kron. 13: 7; 14. Zonen (of kleinzonen) van hem waren Uza (of Uzza) en Ahio, die de ark wegleidden.

2. zoon van Saul, met deze en zijn broer Jonathan gesneuveld in een oorlog met de Filistijnen. 1 Sam. 31: 2; 1 Kron. 11:2

Geslachtslijn
KisAhimaäz
 
 
 
 
 
Aja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saul
 
Ahinoam
 
?
 
Rizpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JonathanIsbosethArmoni
 
 
 
 
Malchi-Sua
 
 
 
 
 
Mefiboseth
 
 
 
 
Abinadab
 
 
 
 
Merab
 
Adriël
 
 
 
 
 
Michal
 
David
 
Paltiël
 
 

3. een der zonen van Isaï, de tweede broer David; 1 Sam. 16: 8; 17:13; 1 Kron. 2:13.

4. de vader van een der twaalf bestelmeesters van Salomo, die belast waren met de voedselvoorziening voor de koning en zijn huishouden.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Abinadab' is op 16 feb. 2018 verwerkt.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Abinadab. Tekst van dit lemma is vertaald en verwerkt op 16 feb. 2018.

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Abinadad. Tekst hiervan is op 16 feb. 2018 verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.