Mefiboseth

Uit Christipedia

Mefiboseth, ook geschreven Mephiboseth, is de naam van twee personen in de Bijbel: Mefiboseth zoon van Saul en Mefiboseth zoon van Jonathan.

Mefiboseth zoon van Saul

Mefiboseth was een zoon van Saul bij Rizpa, broeder van Armoni. Hij werd door David ter verzoening aan de Gibeonieten afgestaan.

Geslachtslijn
KisAhimaäz
 
 
 
 
 
Aja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saul
 
Ahinoam
 
?
 
Rizpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JonathanIsbosethArmoni
 
 
 
 
Malchi-Sua
 
 
 
 
 
Mefiboseth
 
 
 
 
Abinadab
 
 
 
 
Merab
 
Adriël
 
 
 
 
 
Michal
 
David
 
Paltiël
 
 

Mefiboseth zoon van Jonathan

Mefiboseth, ook Meribbaäl (= bestrijder van Baël) genoemd, was een zoon van Jonathan, derhalve kleinzoon van Saul.

Geslachtslijn
KisAhimaäz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saul
 
Ahinoam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonathan
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mefiboseth
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michah

Op vijfjarige leeftijd kreupel geworden, 2 Sam. 4: 4, woonde hij gedurende geruime tijd te Lodebar, zonder dat David iets van hem wist. Door Ziba, de knecht van Mefiboseth, ingelicht, deed de edelmoedige koning uit vriendschap voor Jonathan hem te Jeruzalem komen, schonk hem de akkers van zijn grootvader Saul terug en gaf hem een plaats aan zijn tafel. Ziba werd zijn rentmeester.

De hebzuchtige man Ziba was daarmee niet tevreden. Hij wilde tevens eigenaar zijn. Daarom beschuldigde hij zijn meester bij David, toen Mefiboseth in de opstand van Absalom te Jeruzalem gebleven was, van oproerige gezindheid en heulen met de vijand. Na het dempen van het oproer trachtte de beschuldigde zich voor David te verantwoorden, maar schijnt zich van alle schuld niet vrijgepleit te hebben. Althans hij moest de helft van zijn goederen aan Ziba afstaan. Meer is van hem niet bekend. Liefde voor rust schijnt de grondtoon van zijn karakter geweest te zijn.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Mephiboseth' is op 30 jan. 2017 verwerkt.