Amillenialisme

Uit Christipedia

Amillennialisme is de leer dat er geen toekomstige letterlijk duizendjarige heerschappij van de rechtvaardigen op aarde zal zijn, maar dat we nu al in het 'millennium', namelijk het tijdperk van Christus' gemeente, leven. Amillennialisten leggen de duizend jaren, genoemd in Openbaring 20, symbolisch uit.

Engelstalig schema dat de plaats van het amillenialisme weergeeft ten opzichte van andere opvattingen, die op een letterlijke dan wel figuurlijke duiding van de 'duizend jaren' (Opb. 20) zijn gebaseerd.

Leerstellige plaats

Deze opvatting staat tegenover meningen die uitgaan van een letterlijk duizendjarig rijk en tegenover het eveneens symbolisch verklarende postmillenialisme.

Term

'Amillennialisme' betekent 'a' = zonder en 'millennium' = 1000 jaar, dus ontkenning van een letterlijk duizendjarig rijk van Christus. De term is bedacht door degenen die premillennialistische opvattingen hebben en de symbolische opvatting van het millennium afwijzen.

Veel voorstanders van het amillennialisme houden niet van de term 'amillennialisme', omdat deze hun verschil met het premillennialisme benadrukt in plaats van hun overtuigingen over het millennium. Sommige voorstanders van de symbolische duiding geven daarom de voorkeur aan alternatieve namen zoals nunc-millennialisme (Lat. 'nunc'= nu. Het millennium is nu. 'Nu-millennialisme') of gerealiseerd millennialisme.

Leer

Amillennialisten zijn, uitgaande van de figuurlijke zin van 'duizend jaren' (Opb. 20), van mening dat het millennium is begonnen met het tijdperk van de Gemeente van Christus. Wij leven nu dus in het millennium. De huidige heerschappij van Christus is onzichtbaar, geestelijk van aard. Zijn koninkrijk is in de hemel. Pas aan het einde van het tijdperk van de Gemeente zal Christus terugkeren, het laatste oordeel uitoefenen en een blijvende heerschappij vestigen in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Voorstanders

Onder vroege kerkleraars die een amillennialistische visie hebben zijn te noemen de bisschop en kerkhistoricus Eusebius (c. 263-c. 339), de Syrische kerkleraar Efrem de Syriër (306-373) en de invloedrijke kerkleraar Augustinus (354-430). Eusebius en Efrem verenigen amillennialisme (geen letterlijk 1000-jarig rijk) en pretribulationisme (opname van de gemeente vóór Gods oordelen over de aarde).

Meer informatie

Amillenialism, op: en.wikipedia.org.

Bron

Amillenialism, op: en.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is vertaald en onder wijziging verwerkt op 11 okt. 2022.