Barjezus

Uit Christipedia

Barjezus, ook gespeld Bar-Jezus, was een joodse tovenaar en valse profeet op Cyprus, die Saulus en Barnabas weerstond.

Paulus en Barjezus, die zojuist met blindheid is geslagen. In het midden op de achtergrond zit de stadhouder Sergius Paulus.

De Griekse naam in het Nieuwe Testament is βαριησους, Bariesoes. De naam is van Aramese oorsprong en betekent "Zoon van Jezus". De naam komt 1x voor in het Nieuwe Testament. Het strongnummer is G919.

'Elymas'. Hij werd ook Elymas genoemd. Dit is een Arabische naam die "een wijze man" betekent. Het Griekse equivalent is 'magos' = magiër.

Straf. Toen hij van zijn invloed bij Sergius Paulus, de stadhouder van het eiland Cyprus, gebruik maakte om Paulus en Barnabas in de prediking van het Evangelie te belemmeren, werd hij door de apostel met tijdelijke blindheid gestraft (Hand. 13).

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Bar-Jezus' is op 21 feb. 2018 verwerkt.