Bela (naam en verwijzing)

Uit Christipedia

Bela is een naam die in de Bijbel verwijst naar:

  1. een kleine stad aan de Dode Zee, naderhand Zoar genoemd, die bij de verwoesting van de steden SodomGomorraAdama en Zeboïm alleen verschoond bleef (Gen. 14: 2, 8; 19: 20-22)
  2. een persoon, Gen. 36: 32; 46: 21; 1 Kron. 5: 8.

De naam Bela betekent 'verslinding', van het werkwoord Baloa, 'verslinden, verzwelgen'[1].

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Bela. Hieruit is op 4 feb. 2013 tekst genomen en verwerkt.

Voetnoot

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Bela.