Bethanië (aan de Jordaan)

Uit Christipedia

Bethanië (= huis der armen), ook geschreven Betanië, was een gehucht ten oosten van de benedenloop van de rivier Jordaan, waar Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt (Joh. 1:28).

Over de betekenis van de naam Bethanië, zie Bethanië.

De plaats moet niet verward worden met Bethanië aan de Olijfberg. Waar Bethanië aan de Jordaan lag is onzeker. Johannes doopte daar.

Joh 1:28 Dit gebeurde in Bethanië, over de Jordaan, waar Johannes doopte. (TELOS)

Bethanïe aan de benedenloop van de Jordaan. De precieze plaats is onzeker. 

Naar deze plaats waar Johannes eerst doopte, keerde Jezus terug na in Jeruzalem aan steniging te zijn ontkomen.

Joh 10:39 Zij trachtten dan opnieuw Hem te grijpen, en Hij ontkwam uit hun hand. Joh 10:40 En Hij ging opnieuw over de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en Hij bleef daar. Joh 10:41 En velen kwamen tot Hem en zeiden: Johannes deed wel geen enkel teken, maar alles wat Johannes van Hem zei, was waar. Joh 10:42 En velen geloofden daar in Hem. (TELOS)

Bethabára

In de 3e eeuw na Christus wees de overlevering de plaats Bethabára aan als de plaats waar Johannes gedoopt had. Origenes (ca. 185 – ca. 254 na Chr.) kon geen Bethanië aan de Jordaan vinden en gaf daarom de voorkeur aan de lezing Bethabára, die na hem door bijna alle kerkvaders en de Textus Receptus, de grondtekst van de Statenvertaling, gevolgd werd. Vandaar dat de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling de plaatsnaam Bethabára hebben:

Joh 1:28 Deze dingen gebeurden in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. (HSV)

De oudste handschriften en de meeste moderne vertalingen hebben de lezing Bethanië.

Meer informatie

De Verkenners 8: Qaser al-Yehud (doopplaats aan de Jordaan), Youtube.com: De Verkenners, 30 mrt. 2022. Duur: 6 min. 41 sec.

Bronnen

  • Bijbels Theologische Encyclopedie Ed. 2008 s.v. Bethabára
  • Frithiof Dahlby, Bijbels Woordenboek, s.v. Bethanië