Bezek

Uit Christipedia

Bezek was de hoofdplaats van het rijk van Adoni-Bezek.

Naam. De Hebreeuwse naam is בזק, Bezeq. De plaatsnaam betekent "bliksem"[1], "bliksemstraal"[2]. De naam wordt 3x genoemd in de Bijbel. Het Strongnummer is H966.

Ligging. De ligging is onzeker[3]. De plaats Bezek op de kaart hieronder, gelegen tussen Beth-Sean en Sichem, is een vermoeden.

Gebied van Israël ten tijde van de Richteren.

Volgens het Onomasticon waren er, ten tijde van Eusebius en Hiëronymus, twee dichtbij elkaar gelegen plaatsen met de naam Bezek tussen Sichem en Beth-Sean. Volgens 1 Sam.11:8 moet echter, aldus Karl August Dächsel[2], deze plaats nog enigszins meer oostelijk, niet ver van de rechteroever van de Jordaan, en wel in ongeveer gelijke richting met Jabes, in het oostelijke Jordaanland, gelegen hebben.

Historie

De stam Juda versloeg een leger van Kanaänieten en Ferezieten bij Bezek. In deze plaats was ook de koning Adoni-Bezek.
Ri 1:4  En Juda toog op, en de HEERE gaf de Kanaänieten en de Ferezieten in hun hand; en zij sloegen hen bij Bezek, tien duizend man.  Ri 1:5  En zij vonden Adoni-bezek te Bezek, en streden tegen hem; en zij sloegen de Kanaänieten en de Ferezieten. (SV)
In Bezek kwam Israël bijeenkwam onder Saul om te strijden tegen Ammon.
1Sa 11:8  En hij telde hen te Bezek; en van de kinderen Israëls waren driehonderd duizend, en van de mannen van Juda dertig duizend. (SV)

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. 2,0 2,1 Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Richt. 1:4.
  3. Meerdere plaatsbepalingen worden genoemd in: https://en.wikipedia.org/wiki/Adoni-Bezek#Bezek