Emieten

Uit Christipedia

Emieten waren ten tijde van Abram een volk van reuzen in het landschap van Moab.

De Hebreeuwse naam is Eymiym, of overgeschreven Emiem. De Engelse Authorized Version vertaalt ‘Emims’. De naam wordt drie maal in de Schrift genoemd (Gen. 14:5; Deut. 2:10-11). De volksnaam is in het Hebreeuws een meervoud en betekent ‘verschrikkingen’[1].

De Emieten woonden vroeger in Moab (De 2:10).

Woonplaats van de Emieten in Moab

De Moabieten, nakomelingen van Abrahams neef Lot, noemden hen ‘verschrikkingen’ (Emieten).

Want ze waren:

De 2:10 … een groot en talrijk volk, even lang als de Enakieten. De 2:11 Zij werden ook tot de Refaïeten gerekend, evenals de Enakieten, maar de Moabieten noemden hen Emieten. (HSV)

De Emieten werden geslagen door de Elamitische koning Kedorlaomer en de koningen die met hem waren.

Ge 14:5 Daarom kwam Kedor-Laomer in het veertiende jaar met de koningen die bij hem waren; en zij versloegen de Refaïeten in Asteroth-Karnaïm, de Zuzieten in Ham, de Emieten in Sjave-Kiriathaïm, (HSV)

Voetnoot

  1. Aldus Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.