Evangelische Christengemeenten Vlaardingen (ECV)

Uit Christipedia

De Evangelische Christengemeenten Vlaanderen (ECV) is een koepelorganisatie van autonome “evangelische christengemeenten“ in Vlaanderen, België.

Leer en praktijk. De Schrift is onfeilbaar en gezaghebbend. God is eenheid van drie Personen (Vader, Zoon en Heilige Geest). De satan is een bestaand wezen. Er is een lichamelijke opstanding van alle doden, een eeuwige behoudenis en een eeuwige verwerping. De gemeente van Jezus Christus wordt gevormd door wedergeboren mensen. De viering van het avondmaal vindt geregeld plaats. Brood en beker zijn symbolen. De doop in de Heilige Geest vindt plaats bij de wedergeboorte. De heilszekerheid is gebaseerd op het verlossingswerk van Christus. Spreken in tongen is niet noodzakelijk. De Heer Jezus zal bij zijn toekomstige verschijning een duizendjarig vrederijkoprichten. Bekeerlingen worden door onderdompeling gedoopt. Het bestuur van de plaatselijke gemeente berust bij de gezamenlijke oudsten; zij nemen besluiten in de gemeente.

In 2012 telde de ECV ongeveer 1500 volwassenen, 400 jongeren en 850 kinderen, verspreid over 24 gemeenten. Twaalf ervan bevonden zich in Limburg, drie in Antwerpen, vier in Oost-Vlaanderen, vier in West-Vlaanderen en één in Heerlen (Nederland). 

De meeste van deze kerken zijn gesticht door de Canadezen Herb Shindelka, Richard Haverkamp en Henk Gelling en hun vrouwen. Ze waren zendelingen uitgezonden door plaatselijke gemeenten in Canada.

De ECV is op haar beurt aangesloten bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) en de Federale Synode van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst.

Geschiedenis

1971. De Canadees Herb Shikdelka arriveerde met zijn gezin op de luchthaven Zaventem, waar hij opgewacht werd door de toen in Nederland verblijvende Richard Haverkamp. Deze was vroeger als 18-jarige Nederlander naar Canada geëmigreerd, in 1971 teruggekeerd naar Nederland en eind 1971 verhuisd naar het Belgische Edegem om daar aan de slag te gaan.

1972. De eerste christengemeente ontstond in 1972 te Berchem door het werk van Richard en Marina Haverkamp.

Van 1972 tot 1991 werden nog tientallen gemeenten gesticht. Behalve de familie Haverkamp waren daarbij ook betrokken de families Shindelka en Gelling. Henk Gelling was in Nederland geboren en door de dienst van Haverkamp tot bekering gekomen in 1970.

1972. De eerste drie bekeerlingen werden gedoopt. In Edegem begonnen de eerste zondagbijeenkomsten waarbij het brood werd gebroken en er zelfs zondagsklasjes voor de kinderen waren.

1973. De gemeente in Edegem verhuisde naar Berchem.

1974. Onstaan van een gemeente te Beerse.

1975. De familie Gelling verhuisde naar Vlaanderen.

1976. Herb Shindelka stopte met zijn bediening en keerde hij terug naar Canada waar hij zijn zakenleven weer oppakte.

1981. Ontstaan van een tweede gemeente, in Beveren, met een aantal mensen die vanuit Berchem waren vertrokken om de basis van deze nieuwe gemeente te vormen.

1987. Onstaan van een gemeente in Wervik.

1991. Op 15 juni werd de vereniging 'Christengemeenten' als een federatie van plaatselijke christengemeenten met de bedoeling de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen. In dit jaar ontstond ook een gemeente in Maria-kerke.

1995. Op 14 december werd de naam van de vereniging gewijzigd in Evangelische Christengemeenten Vlaanderen (ECV).

1998. De gemeente te Beveren hief zich op.

2006. Overlijden van Herb Shindelka in Canada.

2009. Op 15 oktober keerden Richard Haverkamp (1940) en zijn vrouw voorgoed terug naar Canada.

Meer informatie

Website van de ECV: www.ECVnet.be

Thomas J. Marinello, A History of the “Evangelische Christengemeenten Vlaanderen”: Its Origins and Developement, 1971-2008. Proefschrift Evangelische Theologische Facaulteit, Leuven, 2009.

Identiteit en werking van Evangelische Christengemeenten, op ECVnet.be, geraadpleegd 29 juni 2015.

Bronnen

Evangelische Christengemeenten in Vlaanderen, artikel op Wikipedia.nl, geraadpleegd op 29 juni 2015. Hiervan is enige tekst overgenomen.

Identiteit en werking van Evangelische Christengemeenten, op ECVnet.be, geraadpleegd op 29 juni 2015.

Over de ECV: Geschiedenis, artikel op ECVnet.be, geraadpleegd op 29 juni 2015.

Canada omhelst Vlaanderen, jubileamartikel op ECV.net, 2012.