Filémon (persoon)

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 8 aug 2023 om 17:59
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Filémon was de aanzienlijke ontvanger van brief van de apostel Paulus. De brief draagt zijn naam: brief aan Filémon.

Naam. De Griekse eigennaam φιλημων, Philemoon (klemtoon op de onderstreepte klinker) betekent ‘die kust’[1] of ‘vriendelijk’[2] of 'liefhebbend'[3], afgeleid van het werkwoord ‘phileo’, liefhebben. De naam komt 1x voor in de Bijbel, Film. vers 1. Het Strongnummer is 5371. Engels en Duits: Philemon; Frans: Philémon.

Flm 1:1  Timotheus, de broeder, aan Filémon, de geliefde en onze medearbeider, Flm 1:2 aan Apfia, de zuster, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente in uw huis: (TELOS)

Woonplaats. Hij woonde waarschijnlijk in Kolosse.

Ligging van Kolosse (Colossae) in het zuidwesten van het huidige Turkije.

Wellicht was hij evenals zijn slaaf Onésimus door de evangelische dienst van Paulus tot geloof gekomen, getuige Flm 1:9.

Flm 1:18  En als hij u enig onrecht heeft aangedaan of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Flm 1:19  Ik, Paulus, heb het met mijn eigen hand geschreven, ik zal het betalen, om u niet te zeggen dat u bovendien uzelf aan mij schuldig bent. (Telos)

Misschien was hij gehuwd met de vrouw Apfia, 'de zuster', door Paulus na Filemon genoemd als een van de geadresseerden van de brief. 

Filémon schijnt welgesteld, daar hij een slaaf had (Onésimus) en samenkomsten van de gemeente te Kolosse in zijn huis had.

Hij was een medearbeider van Paulus (Flm 1:1). De apostel had warme gevoelens jegens hem, die hij ‘de geliefde’ noemt (Flm. 1:1). Het geloof en de liefde van Filémon hadden Paulus en anderen verkwikt.

Flm 1:4 Ik dank mijn God, terwijl ik u altijd gedenk in mijn gebeden, Flm 1:5 daar ik hoor van uw liefde en uw geloof dat u hebt tot de Heer Jezus en jegens alle heiligen, Flm 1:6 opdat uw gemeenschap in het geloof krachtig wordt in de erkenning van al het goede dat in ons is voor Christus. Flm 1:7 Want ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de heiligen door u, broeder, verkwikt zijn. (TELOS)

Paulus schreef hem uit de gevangenis, waarschijnlijk in Rome, een brief om de zaak van de weggelopen slaaf Onesimus bij hem te bepleiten. De apostel zond Onésimus met de brief terug naar diens meester.

Volgens de kerkelijke overlevering was Filémon opziener (bisschop) te Kolosse en is hij onder Keizer Nero de marteldood gestorven.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Online Bible Greek Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. R. de Jong, De brief van Paulus aan Filémon. Youtube.com: Ichthus-urk, 9 aug. 2020. Duur ca. 50 min. Preek van chr. geref. predikant R. de Jong over de brief aan Filémon.