Filippenzen 1

Uit Christipedia

Filippenzen 1 van de Filippenzenbrief wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Filippenzenbrief: 1 · 2 · 3 · 4.

Flp. 1:3-4

Flp 1:3  Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk, Flp 1:4  altijd in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend, (Telos)

In elk gebed van mij voor u allen. Wat hij onder meer bidt is:

Flp 1:9  En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht, enz (Telos)

Flp. 1:6

Flp 1:6  in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. (Telos)

Vergelijk:

1Co 1:7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, 1Co 1:8 die u ook zal bevestigen tot het eind toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus. (TELOS)

Hij die een goed werk in u begonnen is.

Joh 5:17  Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. (Telos)

God werkt, doch de heiligen zijn ook verantwoordelijk om te beproeven wat het beste is.

Flp 1:10  om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, (Telos)

De dag van onze Heer Jezus Christus. Zie vers 10.

Flp. 1:7

Flp 1:7   Het is immers terecht dat ik dit van u allen denk, omdat u mij in uw hart hebt, en u allen, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, mededeelgenoten bent van mijn genade. (Telos)

U mij in uw hart hebt, en u allen ... mededeelgenoten bent van mijn genade. Zij hadden Paulus lief (vgl. vers 9) en waren hartelijk betrokken bij zijn dienst van het evangelie.

Flp. 1:8

Flp 1:8  Want God is mijn getuige hoezeer ik naar u allen verlang met het hart van Christus Jezus. (Telos)

Verlang met het hart van Christus Jezus.

Flp 2:5  Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, (Telos)

Flp. 1:9

Flp 1:9  En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht, (Telos)

En dit bid ik. Zie ook vers 3.

Flp. 1:10

Flp 1:10  om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, (Telos)

Dat is de opgaaf van een heilige. Gods aandeel is het werk dat Hij in de heiligen doet.

Flp 1:6  in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. (Telos)

De dag van Christus. Of van Christus Jezus, zie vers 7.

Flp. 1:11

Flp 1:11  vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God. (Telos)

De vrucht van de gerechtigheid zijn vermoedelijk de goede werken die wij, die gerechtvaardigd zijn op grond van geloof, doen, doordat God in ons werkt (vers 6). Beide de vrucht en de gerechtigheid zijn door Hem, die gezegd heeft (Joh. 15): zonder Mij kunt u niets doen.

Flp. 1:17

Flp 1:17  maar de anderen verkondigen Christus uit partijzucht, niet zuiver, met de bedoeling verdrukking aan mijn gevangenschap toe te voegen. (Telos)

Zij spraken van Christus, daar zij in hun bestrijding van het christendom en van de verkondiging door Paulus bekendmaakten wat de leer van de christenen inhoudt. Vergelijk naar onze tijd een hindoeïst die haarfijn uitlegt wat de boodschap van het evangelie is.

Flp. 1:19

Flp 1:19  Want ik weet, dat dit mij tot behoudenis zal strekken door uw gebed en [de] bijstand van de Geest van Jezus Christus; (Telos)

Behoudenis. Vrijlating uit zijn gevangenschap, zie vers 25-26. Omdat zal duidelijk worden dat Paulus geen misdadiger is, maar slechts de verkondiger van een 'vreemde' nieuwe leer.

De bijstand van de Geest van Jezus Christus. Een aanwijzing dat de Geest een goddelijke persoon is, niet een onpersoonlijke kracht. De Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament noemt Hem de 'Parakleet', de Bijgeroepene - in onze Nederlandse Bijbelvertalingen vaak overgezet met 'de Trooster' -, die erbij geroepen wordt om bijstand te verlenen.

Flp. 1:20

Flp 1:20  volgens mijn reikhalzende verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid zoals altijd ook nu Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. (Telos)

Hetzij door de dood. Paulus was bereid als martelaar, getuige van zijn Heer, te sterven.

Flp. 1:21

Flp 1:21  Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. (Telos)

Te leven is voor mij Christus. In Paulus' leven draait het om Christus, om Diens opdracht, belangen en eer.

Te sterven is winst. Want dan kom ik bij Christus in het paradijs, zie volgende vers.

Flp. 1:27

Flp 1:27  Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik uw omstandigheden hoor, dat u vast staat in een geest, terwijl u een van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie (Telos)

Wandelt waardig het evangelie van Christus. Vergelijk:

Mt 3:8  Brengt dan vrucht voort, de bekering waardig; (Telos)

Lu 3:8  Brengt dan vruchten voort, de bekering waardig; en begint niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham tot vader! Want ik zeg u, dat God uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. (Telos)

Flp. 1:28

Flp 1:28  en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een bewijs van verderf, maar voor u van behoudenis, en dat van Godswege. (Telos)

Voor hen is dit een bewijs van verderf. Wat zij niet kunnen uitroeien, zal hen overwinnen. Wie tegen de christenen strijdt, strijdt tegen Christus, en deze strijd is een verloren zaak.

Behoudenis, en dat van Godswege. Standvastigheid in het lijden is een teken, een bewijs van Gods genade, en de behoudenis zelf is een genadegave van God. Het volgende vers zegt zelfs dat het lijden om Christus' wil een geschenk is.

Meer informatie

Jacob Folkerts, De brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 1, Youtube.com: De Betteld, 6 juli 2020. De toespraak (met geluid) begint op 19 min 57 sec. Inleiding tot de brief en behandeling van hoofdstuk 1.