Filippenzen 3

Uit Christipedia

Filippenzen 3 van de Filippenzenbrief wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Filippenzenbrief: 1 · 2 · 3 · 4.

"Verblijden in de Heer" was het deel ook van Paulus, hoewel hij alle natuurlijke voorrechten vaarwel gezegd had om de Heer Jezus te bezitten. Hem wilde hij in zijn doen en laten trachten gelijk te zijn, ook wat het lijden betreft.

Flp. 3:1

Flp 3:1 Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend en u geeft het zekerheid. (TELOS)

Verblijdt u. Vergelijk:

Flp 2:18 En u evenzo, verblijdt u, en verblijdt u met mij. (TELOS)

Flp 4:4 Verblijdt u altijd in de Heer! Nog eens zal ik zeggen: Verblijdt u! (TELOS)

Dezelfde dingen. Verwijst naar de waarschuwingen ("kijkt uit") die volgen[1] of naar de zojuist gegeven vermaning tot blijdschap[2].

Zekerheid. Wil zeggen veiligheid[1].

Flp. 3:13-14

Flp 3:13 Broeders, ik houd het er niet voor, het zelf gegrepen te hebben, Flp 3:14 maar een ding doe ik: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. (TELOS)

De Nederlandse zangeres Anja Schraal zingt in het Duits Paulus' woorden uit Filip.3:13-14:


Eines aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist,
   Een ding zeg ik: Ik vergeet wat achter is,
und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist,
   en strek mij uit naar dat wat vóór is,

und jage nach dem vorgesteckten Ziel,
   en jaag naar het hoge[3] doel,
dem Siegespreis der himmlische Berufung Gottes
   de zegeprijs van de hemelse roeping Gods
in Christus Jesus.
   in Christus Jezus.

Flp. 3:21

Flp 3:21  die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen. (Telos)

Het lichaam van onze vernedering. Het lichaam dat onderworpen is aan vergankelijkheid, ziek kan worden, aftakelt, door mensen verwond en verminkt kan worden. Het lichaam van Paulus vertoonde tekenen van lijden en vernedering.

Flp 4:11  Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; want ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin ik ben. Flp 4:12  Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. (Telos)

Meer weten

Jacob Folkerts, De brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, Youtube.com: De Betteld, 9 juli 2020. De toespraak (met geluid) begint op 24 min 10 sec. Behandeling van hoofdstuk 3.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Aldus classicus en bijbelleraar Gerard Kramer op de bijbelstudieconferentie in Oost-Sourburg (2017).
  2. Aldus bijbelleraar Tony Jonathan op de bijbelstudieconferentie in Oost-Sourburg (2017).
  3. In de Nederlandse vertaling van de in 2004 herziene Nederlandse vertaling van de Duitse Lutherbijbel wordt het woord "voorgestoken" nog gebruikt. Het betekent hier: begunstigd boven andere (doelen).