Gergesenen

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 18 nov 2023 om 12:40
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Gergesénen waren de inwoners van het stadje Gergesa, het huidige Kursi. De streek der Gergesenen lag ten oosten van Galilea. Het gebied wordt in het Nieuwe Testament ook wel aangeduid als het land der Gadarenen (of Gadareners) of Gerasenen, welke namen zijn verbonden aan de steden Gadara en Gerasa, die zuidelijker lagen.

Het land van de Gergesenen lag oostelijk tegenover Galilea. Daar bevrijdde de Heer Jezus twee bezetenen.

Ligging van Gerasa of Gergesa ten oosten van het meer van Galilea

Marcus en Lucas spreken van 'het land der Gerasenen'.

Mt 8:28 En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesénen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan. (SV)

Ook de Herziene Statenvertaling heeft 'Gergesenen'. De NBG51-vertaling, de Leidse vertaling, de Willibrordvertaling, de Telosvertaling, de Naardense vertaling en de NBV2004 hebben 'Gadarenen'. De Canisius-vertaling heeft hier 'Gerasenen'.

Mr 5:1 En zij kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Gadarénen. (SV)

Ook de Herziene Statenvertaling heeft in Marc 5:1 'Gadarenen'. Andere vertalingen hebben 'Gerasenen' (NBG51, Canisius, Willibrord, Telos, NaB, NBV2004).

Lu 8:26  En zij voeren voort naar het land der Gadarénen, hetwelk is tegenover Galiléa. (...) Lu 8:37  En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarénen baden Hem, dat Hij van hen wegging; want zij waren met grote vreze bevangen. En Hij, in het schip gegaan zijnde, keerde wederom. (SV)

Ook de Herziene Statenvertaling heeft in Luk. 8:26 'Gadarenen'. Andere vertalingen hebben 'Gerasenen' (NBG51, Canisius, Willibrord, Telos, NBV2004, NaB)

Luc 8:26 en zij voeren naar het land der Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt (...) Lu 8:37  En de hele volksmassa van de streek der Gerasenen vroeg Hem van hen weg te gaan, want zij waren door grote vrees bevangen. Hij nu ging aan boord van het schip en keerde terug.(Telos)

Afhankelijk van de vertaling, spreekt de tekst van Mattheüs van 'het land der Gergesénen', 'het land van de Gadarenen' of 'het land der Gerasenen'. De meeste vertalingen hebben 'Gadarenen'. Mattheüs omschreef de streek dan onder verwijzing naar Gadara, het bestuurlijk en economische centrum van de Decapolis.

Markus en Lukas omschreven met 'land der Gerasenen' de streek onder verwijzing naar Gerasa, dat verder landinwaarts gelegen was. De stad Gerasa was tijdens de Romeinse periode in het Romeinse rijk meer bekend dan de andere steden van Decapolis. Zij was een van de belangrijkste Grieks-Romeinse-Byzantijnse steden in het Midden-Oosten.

De meeste uitleggers zijn het erover eens dat de bevrijding van de bezetenen plaatsvond in de buurt van de stad Gergesa, het moderne Kursi, dicht bij de oostelijke oever van het Meer van Galilea, dus in het land van Gergesenen, al wordt dit ook aangeduid onder verwijzing naar zuidelijker gelegen, meer belangrijke steden.

Markus en Lucas verhalen de bevrijding van één bezeten man. Op Jezus' bevel gingen de vele demonen uit de man en en trokken in een kudde varkens, die zich vervolgens van de steilte af in het meer stortte en verdronk. Daarop vroeg de bevreesde volksmassa van die streek aan de Heiland of Hij wilde weggaan. 

Luc 8:37 en de gehele bevolking van de streek der Gerasenen vroeg Hem, of Hij van hen wilde weggaan. (Telos)

Bron

Exorcism of the Gerasene demoniac, en.wikipedia.org.