Gewichtsmaten

Uit Christipedia

Gewichtsmaten als het talent en de sikkel zijn maten om te bepalen hoe zwaar een hoeveelheid geld, balsem of een andere stof weegt.

Sommige gewichten, zoals het talent en de sikkel, golden ook als geldeenheid. Het meest gebruikte gewicht bij de Israëlieten was de sikkel (sjekel). De grootste gewichtsmaat genoemd in de tijd van de Bijbel is het talent.

In de Bijbel worden als gewichtsmaten genoemd: 

  Talent Mina Sikkel Gera  Gewicht
Talent   = 60 mina’s = 3600 sikkels   = ± 34 kilogram
Mina (pond) = 1/60 talent   = 60 sikkels   = ± 600 gram
Pond (Gr. litra)         = 327,5 gram
Sikkel (sjekel) = 1/3600 talent = 1/60 mina   = 20 gera = 11,33 gram
Beka     = 0,5 sikkel   = 5,66 gram
Gera     =1/20 sikkel of 1/24 sikkel   = ± 0,5 gram
Het gebruik van gewichten moest rechtvaardig en eerlijk toegaan:
Eze 45:12 En de sikkel zal zijn van twintig gera; twintig sikkelen, vijf en twintig sikkelen en vijftien sikkelen, zal ulieden een pond zijn. (SV)

Bron

Art. Gewichten op RondomDeBijbel.nl, een site van het Nederlands Bijbelgenootschap, geraadpleegd 29 jan. 2013.