Golan

Uit Christipedia

Golan was een stad van Oost-Manasse. Zij was een Levieten- en vrijstad, gelegen in Basan.

Over de hoogvlakte van Golan, zie Golanhoogten.

Naam. Het strongnummer is H1474. De Hebreeuwse naam is גולן, Golan, betekent 'hun gevangenschap' of 'hun vreugde'[1], en komt 4x voor in de Bijbel (Oude Testament).

Ligging. De stad lag in het oostelijke erfdeel van Manasse, op de hoogten van Basan, ten oosten van het meer van Galilea.

Ligging van Golan

Naar Golan heette het landschap Gaulonitis of Gaulanitis.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Golan' is op 23 dec. 2017 verwerkt. 

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.